Aanbevelingen en klantbeoordelingen zijn de belangrijkste ‘trust’-factor online. Zelfs van onbekenden. Want alhoewel 9 op de 10 internetconsumenten zich het snelste laat beïnvloeden door reacties van bekenden, is nog steeds 7 op de 10 beïnvloedbaar door de reviews en reacties van onbekende internetgebruikers. Waarom zijn er dan nog steeds zoveel webshops en adverteerders die online …

Een aantal Social Media Insights? Pubers worden internationale popsterren door een YouTube filmpje, Noord Africa ontploft in een keten aan revoluties na 1 facebook oproep en 1 enkel twitterbericht brengt machtige telecomleveranciers aan het wankelen. Al een tijdje heeft u het gevoel: hier gebeurt iets, wat moeten we hier mee. Of moet ik hier niets mee? Hoe weet je hoe Social …

De keuze voor een e-mail marketing tool hangt af van je doelstellingen. Met welk doel en hoe vaak gaat u mailers versturen? In hoeverre is het voor u belangrijk om dit te automatiseren? Hoe gaat u om met de resultaten? In hoeverre gaat u campagnes opzetten en beheren op deze manier? En; hoe belangrijk is voor u …