Angelo

Website: https://grafischecursussen.nl/
Bio: Angelo Spiler (Heerlen, 1963) werkt sinds 1990 met Adobe-pro­gram­ma's en heeft tien jaar docent­erva­ring. Hij publi­ceerde inter­ac­tieve les­boeken over Pho­toshop, InDesign, Muse en Apple Key­note en blogt voor tech­site 42biz. Heeft een brede ken­nis van opmaak- en inter­net­tech­no­logie. Op­rich­ter van het plat­form Gra­fische Cur­sus­sen. Grafische Cursussen

Berichten van Angelo:

Grafisch verantwoord en verleidelijk beeldgebruik op websites anno 2020

Gepubliceerd op: 24 jun 2020

Auteur: Angelo Spiler van Grafische Cursussen Net als in de mode zijn er ook op grafisch gebied steeds nieuwe trends en technische mogelijkheden. Soms zijn het eendagsvliegen, soms hits die […]