Wat is crm? Uitleg, voorbeelden en tips voor CRM systemen

CRM (Customer Relationship Management) is een visie waarbij de klantrelatie centraal staat. Door de klant beter te kennen, deze informatie op te slaan en deze kennis effectief toe te passen, spelen organisaties in op de wensen & behoeftes van de klant. CRM software of CRM systemen ondersteunen Sales en Marketing daarin. Vaak wordt in de praktijk gesproken over CRM als het eigenlijk gaat over CRM-systemen. In dit artikel duiken we dieper in het thema en leer je alle ins en outs.

Wat is CRM?

CRM is een bedrijfsstrategie die erop gericht is om relaties met klanten aan te gaan, te onderhouden en uit te bouwen op een wijze die waarde creeert voor zowel de onderneming als de klant (Beltman, Peelen en Waalewijn, 2000).

Dit is een definitie van CRM en zo zijn er nog meer. De CRM betekenis is voor iedereen anders maar de meeste definities bevatten wel een aantal overeenkomstige onderdelen:

In de praktijk zien we verschillende toepassingen van CRM en interpretaties. In sommige gevallen is het niet meer dan een veredelde kaartenbak, in andere gevallen vormt CRM de kern van organisaties en hun commerciële strategie. Nu er al zoveel jaren gewerkt wordt met deze strategie en bijbehorende software zien we ook nieuwe inzichten op het onderwerp. Veel organisaties zien CRM als:

  1. Bedrijfsstrategie met de focus op het realiseren van langetermijndoelen en het genereren van concurrentievoordeel.
  2. Marketingvisie met focus op de wensen en behoeften van de klant in combinatie met de doelen van de organisatie
  3. Veranderproces naar een klantgerichte organisatie

De algemene CRM betekenis voor bedrijven

Waar we dus van oorsprong spreken over de betekenis van CRM als strategie, hebben we het in de praktijk vaker over de software. En ook daar worden verschillende betekenissen aan gegeven. In eerste instantie betekende CRM niet meer dan een digitale kaartenbak met mogelijkheden voor het vastleggen en beheren van verkoopkansen. Tegenwoordig betekent CRM voor veel bedrijven de software waarmee de gehele salesforce, marketingafdeling en serviceafdeling ondersteund worden.

Tooltip tussendoor:

CRM Creatio

Een echte leider in het CRM segment. Met een volledige oplossing (sales, marketing en service) biedt CRM Creatio een totale set voor het MKB. Het flexibele karakter en de uitgebreide workflow-mogelijkheden onderscheiden deze oplossing van andere aanbieders.

Probeer CRM Creatio gratis

creatio logo

Aanbieders van CRM Systemen

Er zijn veel CRM software pakketten en CRM systeem aanbieders in de wereld. We zien SAAS aanbieders, offline aanbieders, CRM dienstverleners, CRM als onderdeel van boekhoudsoftware of ERP systemen.

Een overzicht van een aantal veelgebruikte CRM oplossingen voor ZZP en MKB zie je hier.

Een aantal oplossingen op een rij, verdeeld over een kleiner aantal gebruikers (ZZP/MKB) en een groter aantal gebruikers (MKB/Enterprise).

CRM voor ZZP/MKB

CRM voor MKB/Enterprise

Op b2bmarketeers.nl kijken we naar de trends op het gebied van CRM en belichten we verschillende kanten van deze klant strategie en bijbehorende systemen.

Oke, en waar heb ik dan een CRM systeem voor nodig?

CRM software of een CRM systeem is gereedschap voor sales en marketing om relaties en verkoopkansen mee te beheren. In het systeem zijn bedrijfs- en contactgegevens opgeslagen met daaraan gekoppeld; interacties, verkooptrajecten en andere data gericht op het beheren en bewerken van prospects en leads.

Het is meer dan een veredelde kaartenbak; de CRM-database is een zeer waardevolle assets voor veel bedrijven. Daarmee is het een van de belangrijkste tools voor de b2b marketeer, account managers, new business sales professionals, commercieel managers en directieleden. Men spreekt ook over een CRM pakket, CRM oplossing of relatiebeheersysteem. CRM in marketing is een van de pijlers van moderne marketingafdelingen.

CRM systemen in de lift
Het aantal CRM Systemen is de laatste jaren enorm gegroeid en de categorie groeit nog steeds. Enerzijds is deze groei verklaarbaar door de technische vooruitgang en uitbreiding van functionaliteit. Anderzijds zien steeds meer bedrijven in dat dit soort tooling ze kan helpen bij het optimaliseren van het sales- en marketingproces. Er zijn steeds meer CRM systeem-leveranciers die zich richten op verschillende niches in de markt. 

Tip:

De beste CRM software voor ZZP en MKB tips en reviews

Tip2:
Ga voor een vergelijk van de meest gebruikte CRM-systemen op de markt naar onze uitgebreide vergelijker op:

CRM Systemen Vergelijken

Wat kost een CRM systeem?

De kosten van CRM-systemen varieren van 8,- per gebruiker per maand tot 300,- per gebruiker per maand. De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren en worden ook op verschillende manieren berekend. Een aantal variabelen die hier in meegenomen worden:

On premisse of SaaS oplossing
De wereld van online software (SaaS) is booming. Toch zijn er nog steeds pakketten die werken volgens een on-premise model. Dat wil zeggen; de software wordt lokaal geimplementeerd op de server van het bedrijf bijvoorbeeld en is dus niet via een algemene cloud-omgeving te benaderen. De meeste CRM-systemen zijn tegenwoordig SaaS beschikbaar, dus als een softwareproduct dat je als een service benadert; dan betaal je een prijs per gebruiker per maand om de tooling te gebruiken.

De variabelen om de kosten te bepalen zijn dan:

CRM dashboard

Hoe werkt CRM?

CRM is gebaseerd op een database die op verschillende manieren opgebouwd wordt. Met deze gegevens zijn medewerkers in staat om efficienter en beter het marketing, sales en serviceproces in te richten. De software legt verbanden tussen gegevens, biedt rapporten aan, geeft meldingen en alerts en voert automatisch acties uit. Als een verkoopkans bijvoorbeeld verschoven wordt naar een andere fase kunnen er automatisch taken in de agenda van een account manager worden gezet of e-mails worden verstuurd.

De data kan op verschillende manieren in CRM komen:

Een CRM strategie, hoe pak je dat aan?

Customer Relationship Management is een visie op het omgaan met relaties van de organisatie. Het is verstandig om een CRM strategie op te stellen en een plan te maken voor de uitrol hiervan. Dit type strategie hoort thuis in het hart van de organisatie en omhelst niet alleen de marketing of sales afdelingen. Het is dus aan te bevelen om hier de inzichten van meerdere disciplines in te verwerken. Afhankelijk van het ambitieniveau is een investering in CRM software een essentieel onderdeel van een succesvolle uitrol. Maar CRM is meer dan software. Je kunt het volgende model aanhouden om de CRM strategie vorm te geven:

Lees meer over het opstellen van een: CRM Strategie.

CRM systeem als digitale kaartenbak voor marketing & sales?

Door een goede database op te bouwen en kennis van de klant vast te leggen, kunnen er effectieve, doelgerichte marketingcampagnes worden gerealiseerd. De middelenmix, boodschap en contactfrequentie kan op deze manier optimaal afgestemd worden op de doelgroepen. CRM software systemen van vandaag bieden uitgebreide mogelijkheden en zijn het karakter van de digitale kaartenbak lang en breed ontgroeid. 

CRM functionaliteiten sales en marketing
Een CRM systeem is een volledige oplossing voor de totale Marketing, Sales en Service ondersteuning. Denk aan marketing en sales functionaliteiten als;

Er wordt binnen de CRM-wereld veel aandacht besteedt aan het bieden van managementinformatie en integratie met andere systemen.

Er zijn dus ook CRM-systemen die nog veel verder gaan en een volledig bedrijfsproces afdekken. Teamleader bijvoorbeeld, is sterk in het afdekken van een groot deel van het bedrijfsproces van kleinere organisaties. Maar ook de grotere pakketten zoals SalesForce bieden zeer uitgebreide functies ter ondersteuning van de sales en marketingafdeling. Maar ook een systeem als ActiveCampaign blinkt uit in zowel e-mail marketing, Marketing Automation en Relatiebeheer.

CRM gegevens basis

Wat zet je in CRM?

Een CRM systeem is dus meer dan een digitale kaartenbak. De gegevens die we meestal tegenkomen zijn:

Dit is slechts een greep uit de CRM data die je kunt opslaan om meer grip te krijgen op de doelgroep. Het uitgangspunt is om een 360graden-klantbeeld te genereren.

De data kan op verschillende manieren in CRM komen. Het is in de wereld van connectiviteit en AI niet bijzonder meer dat CRM automatisch gevuld wordt met prospect- en klantdata. Een aantal voorbeelden:

Waar moet je op letten als je CRM systemen vergelijkt?

Omdat het CRM-systeem het hart vormt (of gaat vormen) van de commerciele organisatie is het belangrijk om een aantal zaken goed af te wegen. We bespreken hier onder een aantal belangrijke aandachtspunten naast de standaarpunten die voor de hand liggen (zoals de prijs).

CRM integratie IT

1. Huidige software landschap van je organisatie

Bij het vergelijken van CRM-systemen kun je niet om het huidige ICT-spectrum heen. Als er reeds meerdere softwareproducten in gebruik zijn die op een bepaalde manier met elkaar samenhangen kan dit belangrijk zijn bij de afweging voor een nieuw CRM-systeem.

Integratie in huidige IT-landschap
De meeste CRM pakketten zijn overigens in meer of mindere mate wel te koppelen aan andere systemen maar dit zijn niet altijd de beste connecties. Als je bijvoorbeeld een sterk Microsoft georienteerd ICT-landschap hebt, zou een keuze voor Microsoft Dynamics 365 CRM een logische kunnen zijn. En anders, kijk dan goed in hoeverre de mogelijke CRM-oplossing aansluit bij dat landschap door veel aandacht te besteden aan de beschikbare API’s, apps en andere connectie-mogelijkheden. Dit kan je op een later moment veel frustratie besparen.

Naast de platform-keuze kan het ook van belang zijn welke functionaliteiten er reeds aanwezig zijn. Dus welke processen worden reeds afgedekt. Is er bijvoorbeeld een krachtig e-mail marketing pakket in gebruik? Dan hoeft deze functionaliteit niet in het CRM-systeem te zitten, maar dan is een goede connector wel van groot belang. Alleen door de systemen goed samen te laten werken kun je maximaal rendement behalen met het gehele software-landschap.

CRM Support belang

2. Support en consultancy ☎

Goede support, documentatie en een sterke helpdesk kunnen het verschil maken tussen een geslaagde CRM-implementatie en een mislukte. Ook kunnen er gaande weg nieuwe wensen ontstaan en nieuwe mensen met het systeem gaan werken, waardoor een gedegen support belangrijk kan wegen in de keuze voor een CRM-systeem. Iedere organisatie is hierin verschillend. In hoeverre de support aansluit bij de organisatie is dus echt iets wat je zelf moet uitvinden.

Er zijn CRM-leveranciers die Nederlandse support leveren en zelfs van Nederlandse komaf zijn (Archie CRM, PerfectView CRM). Dit kan een voordeel zijn voor veel organisatie bij het vergelijken van het juiste CRM systeem. Buitenlandse CRP-systemen hebben overigens wel vaak Nederlandse implementatie en consultancy partners.

Groei CRM

3. Groeiambities organisatie

Een andere belangrijke factor die vaak over het hoofd wordt gezien is de verwachtte groei van de organisatie. Een snelgroeiende club met een zwaar commerciele focus zou baat kunnen hebben bij een systeem dat goed past bij kleinere bedrijven als bij grotere bedrijven zoals SalesForce CRM. Een bedrijf dat verwacht klein te blijven en geen zeer snelle groei verwacht zou mogelijk beter af zijn met een CRM-systeem dat daar het beste bij past zoals Pipedrive CRM.

4. Functionele breedte van het CRM-pakket

Een van de belangrijkste deepdives die je zult maken als je CRM-systemen gaat vergelijken is de functionele breedte en diepte van het pakket. Een pakket als Teamleader is zeer breed qua functionaliteit en kan een groot deel van de bedrijfsprocessen afdekken. Een pakket als Pipedrive is meer een best-of-breed oplossing die zich sterk richt op de CRM functionaliteiten. Ook hier is het verstandig om te kijken naar de groeiambities en het totale ICT-landschap bij de organisatie.


crm functies

Functies van CRM Systemen

Wat zijn nu veelvoorkomende functies van CRM-systemen? Er is een enorme wildgroei aan tools in CRM land met allemaal verschillende functies. Veelvoorkomende functies zijn: 

CRM voordelen blij

Wat zijn de voordelen van CRM?

Door de focus op Customer Relationship Management en het werken met CRM software kunnen bedrijven effectiever en efficienter de markt bewerken. Door de juiste gegevens vast te leggen en toe te passen in marketing, sales en service activiteiten kun je processen versnellen en verbeteren. Een aantal concrete voordelen van CRM:

Meer voordelen van CRM lees je hier.

Wat zijn de nadelen van CRM?

De mate van klantgerichtheid en marketing is per bedrijf verschillend. Er zijn bedrijven die minder behoefte hebben aan rijk-gevulde CRM systemen. Er zijn bedrijven die slechts werken voor een aantal klanten en deze zeer goed kennen. Zij hebben wellicht minder baat bij een uitgebreid CRM-systeem. Ook kan de focus liggen op andere gebieden.

We nemen de nadelen van CRM even door:

crm voordelen en nadelen

Management Informatie & dashboards in Customer Relationship Management

Door de hoeveelheid informatie die er vastgelegd kan worden biedt CRM software een interessante bron van management informatie. Door klantgegevens te analyseren kunnen er plannen gemaakt worden voor doelgroep keuzes en contactstrategieën. Een belangrijk onderdeel hierin is het vastleggen en monitoren van verkoopkansen. Door hier secuur en gedisciplineerd mee om te gaan, vergroot de voorspelbaarheid aanzienlijk.

Wat is CRM voor het management?

Management informatie kan op verschillende manieren getoond worden. Bijvoorbeeld middels rapportages in de CRM software, KPI dashboards of analyse dashboards van andere tools zoals Power BI. Voor zowel Marketing, Sales als Service bieden CRM tools management inzichten en vaak voorziet het CRM systeem in de belangrijkste stuurinformatie van de MT meetings.

Orderwaarde van de pipeline
CRM is daarmee een van de belangrijkste bronnen voor het management in de volle breedte. Het is het go-to-systeem waaruit je kunt afleiden welke omzet de organisatie kan verwachten in de toekomst. Naast KPI’s als omzet en rendement is de orderwaarde van de pipeline een van de belangrijkste graadmeters voor het succes van de organisatie.

Zoals met alle softwarepakketten geldt ook bij CRM software de bekende wet: garbage in, garbage out. Database integriteit en actualiteit blijft dus een continu aandachtspunt.

Een CRM-systeem selecteren, hoe doe je dat?

Omdat de wereld van CRM software enorm gegroeid is (en nog steeds groeiende is), kan het lastig zijn om het juiste systeem voor jouw bedrijf te selecteren. Een goede CRM-pakket selectie doe je zoals je dat ook bij andere software doet: vanuit een wensen- en eisen pakket en een kader van budget, planning, type organisatie, voorkeur voor techniek, de huidige software architectuur (andere systemen die reeds in gebruik zijn) en andere wensen.

Doel en relatiebeheerstrategie
Dat begint allemaal bij het bepalen van het doel. En in de huidige wereld van marketing en sales is het zeer verstandig om hier een breede inventarisatie te doen van de doelen en wensen van het hele commerciele team. Waar voorheen relatiebeheersoftware vaak werd gezien als een tool voor sales is het nu veelal de basis voor marketing, sales, account management (relatiebeheer) en andere disciplines.

In de b2b marketing is dit vaak heel goed zichtbaar en werken Marketing en Sales in elkaars verlengde vanuit hetzelfde CRM-systeem. De doelstellingen en wensen van alle betrokken partijen zijn dus relevant bij het kiezen van een nieuw CRM-pakket.

Een uitgebreid artikel over het selecteren van een juiste oplossing voor jouw organisatie vind je hier:

CRM pakket selecteren, tips en stappenplan

Social CRM Software

Een trend van de laatste jaren is de opkomst van de Social Media integratie met CRM. Omdat CRM draait om het kennen van de klant, zie je steeds meer informatie vanuit de social media platforms terugkomen in CRM systemen. Een voorbeeld van Social CRM software is http://www.nimble.com/.

Veel CRM systemen koppelen tegenwoordig met Linkedin om profielgegevens aan te vullen in de database of om de laatste activiteiten van bedrijven en contactpersonen te tonen in de contactkaart. Dit kan verkopers, marketeers of servicemedewerkers helpen bij het contact met klanten en prospects. 

Het is sowieso gangbaar om CRM software te integreren met andere systemen. Zo wordt de software vaak geïntegreerd met MS Office en e-mail marketing software. CRM tools bieden vaak wel mogelijkheden tot het verzenden van mailings vanuit het systeem. 

eCRM; traditioneel vs modern?

Een term die we tegenwoordig vaker zien is eCRM. Hierin gaat men uit van alle interacties die online worden gedaan. We zien eCRM meer als een front-end en webbased oplossing gericht op het vastleggen, analyseren en gebruiken van online interactie gegevens.

Kenmerkend is de personalisatie van websites en clickstream analyses gebruiken om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Deze CRM-systemen bieden vaak ook operationele functies en in mindere mate analytische mogelijkheden.  De basisgedachte wijkt niet veel af van de traditionele Customer Relationship Management-gedachte. Bovendien zien we reguliere relatiebeheersoftware zich door ontwikkelen en zou je kunnen zeggen dat de grens tussen CRM, eCRM en Social CRM steeds vager wordt.

De rol van CRM medewerkers

Een CRM medewerkers houdt zich bezig met het beheren en toepassen van de CRM data. De taken van een CRM medewerker kunnen bestaan uit:

In veel bedrijven werken meerdere mensen in CRM zoals sales, marketing, account management en verkoop binnendienst. Het is per bedrijf verschillend waar de verantwoordelijkheden liggen voor het beheren van de database. In grotere bedrijven is het gebruikelijk dat er CRM medewerkers en database marketeers zijn. In veel organisaties is inside sales voor een groot deel verantwoordelijk voor data entry en het bewaken van de crm database.

FAQ

Wat is de definitie van CRM?

De betekenis van CRM betreft het structureel beheren en versterken van relaties.

Waar staat de afkorting CRM voor?

CRM staat voor Customer Relationship Management. Vaak heeft men het over de bedrijfssoftware als het gaat over CRM.

Waar dient CRM software voor?

CRM software helpt organisaties bij het vastleggen, beheren en contacteren van organisaties.

Tot slot: 3 CRM systemen voor MKB en ZZP met marketing functies! 👇

CRM software review

Andere artikelen over CRM software:

Bron afbeelding; http://dashboardlightss.com


content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.