Content Marketing is een veelgebruikte term in b2b marketing op dit moment. Een definitie van Content Marketing is: Een vorm van marketing (branding) waarbij het bieden van relevante informatie (content) voor de doelgroep centraal staat.

Klanten binden doe je vooral door het bieden van relevante content. Content die de klant echt helpt. In het juiste formaat, via het juiste kanaal, op het juiste moment. Content die zorgt voor communicatie en interactie. Tussen klanten en tussen klant en organisatie. Dat is Content Marketing. (Joery Bruijntjes)

Een andere definitie van content marketing vind je hier.

Content Marketing en de b2b marketeer

Wat is content marketing nog meer? Door zinvolle informatie te bieden voor doelgroepen, die niet direct gekoppeld is aan de producten of diensten, bied je meerwaarde en creëer je binding met de organisatie. In de b2b marketing zien we deze manier van content creatie steeds vaker terug. Bedrijven begeven zich op het kennis- en interessedomein van de doelgroep door middel van Content Marketing en creëren op die manier nieuwe kansen tot het aangaan van dialoog. Er worden informatieve pagina’s opgezet en bedrijven zijn massaal gaan bloggen. We spreken bij zakelijk bloggen ook wel over business bloggen. Het gaat daarbij om het vertellen van verhalen over de organisatie, producten, diensten en wat er gebeurt in de branche.

Door consequent distributie van content die zowel relevant en waardevol zijn voor doelmarkten, bouwen organisaties aan reputatie en authoriteit. Om content te verspreiden worden verschillende marketing kanalen ingezet: van blogs en podcasts, e-mails, nieuwsbrieven, white papers en e-zines – en elk vindt zijn plaats in een totale bruikbare content marketing strategie.

Wat is het doel van Content Marketing?

Het doel van content marketing is het aantrekken van prospects en klanten. Middels Content Marketing wordt er een inhoudelijke connectie gemaakt met de prospect of klant om deze te verleiden een volgende stap te zetten in de funnel. Bijvoorbeeld het achterlaten van een e-mailadres of andere gegevens. Door content te produceren werken bedrijven ook aan het verbeteren van de vindbaarheid en het opbouwen van thought leadership om sterke connectie te maken met de doelgroep.

Wat levert Content Marketing op?

Een terugkerende vraag is: leuk dat Content Marketing maar wat levert het onder aan de streep op? Wat is de ROI van Content Marketing? Hoe verdien je de inspanningen en investeringen terug? Als we kijken naar de groeiende investeringen in content zal er wel een duidelijke ROI zichtbaar moeten zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat in de Verenigde Staten meer dan 90% van de b2b marketeers inzet op Content Marketing (Zie hier het volledige onderzoek).

Hoe bereken je dan deze ROI? Dit kun je lezen in deze artikelen:

Blogs over Content Marketing

Inzicht in B2B Content Marketing

Content marketing is het informeren, opleiden, en communiceren met klanten zonder reclame of verkoop. In plaats van het aanbieden van een verkoopgesprek, geeft u de informatie uw doelgroep wensen via print, digitaal, audio, video, of evenementen.De strategie achter de content marketing is dat de potentiele koper wordt getriggerd door middel van de inhoud en de organisatie of persoon uiteindelijk gaat zien als potentiële strategische partner.

Effectieve content marketing richt zich minder op het direct verhogen van de verkoop en gaat meteen voor wat potentiële klanten willen de meeste: nuttige informatie. Het is vooral belangrijk dat de informatie waardevol en relevant is. Klanten en prospects hebben een scherp beeld voor wat geloofwaardig is en wat niet. Inkopers verwachten professionaliteit en expertise.

Klanten en prospects zullen de inzet van organisaties waarderen en dankbaar zijn voor de informatie. Het is een vorm van investeren, investeren in klanten en prospects zodat ze een investering terug gaan doen.

Een veelgebruikte term in deze context is ook: Conversation Marketing; waarin dialoog met de klant centraal staat, niet te verwarren met het verzamelen van likes of retweets.

Lees ook:

Customer Buyer Journey & Buyer Persona’s

Om goede content te genereren in een Content Marketing strategie met een effectieve content planning, kun je je verdiepen in de doelgroep door de Customer Buyer Journey in kaart te brengen. Aan de hand van Buyer Persona’s stel je op hoe de doelgroep zich oriënteert, welke content ze consumeren op welke momenten, wat ze daar bij voelen etc. Daar kun je vervolgens op inspelen met het maken van content en het distribueren hiervan.

Per Buyer Persona kan vervolgens een contentmatrix worden opgesteld waarin duidelijk is wanneer welke content voor welke fase in de Customer Buyer Journey aangeboden wordt.

Content Marketing; Keep the product in the pocket

Als bedrijf ben je dagelijks bezig met een bepaald vakgebied, een bepaald domein. Daar ben je op een bepaalde manier dus ook expert in. Die expertise benutten, daar gaat het om. Een groeiend aantal bedrijven is inmiddels aan het bloggen, neemt deel aan discussies en verspreidt content via allerlei platforms (twitter, youtube, e-mail nieuwsbrieven etc.). Content Marketing is een intensieve vorm van marketing en vergt een andere kijk op communiceren. De boodschappen zijn veel minder product- en dienstgericht en juist gericht op de wensen van doelgroepen. En het is hard werken.Thought Leadership is het streven.

content marketing - b2b whitepaper schrijven

Thought Leadership

Thought leadership gaat uit van een bepaalde authoriteit op een specifiek vakgebied. Je zou kunnen zeggen; een thought leader is een goeroe op een bepaald terrein.  De expertise is het onderscheidend vermogen, de toegevoegde waarde van het bedrijf. Dat betekent dat er een bijzondere kennis van markten, klanten, wetgevingen, ontwikkelingen en klanten nodig is. Merken worden geladen door de authoriteit te zijn, niet zozeer door reclame of advertentie activiteiten. Veel organisaties geven veel aandacht aan dit vraagstuk vanuit hun Content Marketing strategie. Een interessante ontwikkeling hierin, is de kennis uit de organisatie. Er zit doorgaans veel kennis binnen de gehele organisatie; de truc is uiteraard; hoe krijg je deze kennis eruit en kom je tot een concrete Content Marketing strategie te komen.

Een veelgebruikte vorm om tot thought leaderhip te komen is de inzet van evergreen content. Dit is content die voor altijd relevant is en voor langere tijd bezoekers genereert. Ook is dit doorgaans content die expertise op bepaalde topics onderstreept. Evergreen content bestaat vaak uit definities en uitleg-artikelen.

Interruption Marketing vs Invitation Marketing

Oldschool marketing breekt in in het informatieproces van de prospect. Dit staat haaks tegenover Invitation Marketing; waarbij we er op inzetten dat de prospect ons vindt aan de hand van de wensen die hij heeft. Bij de reguliere manier van adverteren breek je als het ware in bij de consument. In plaats van het pushen van je informatie, gebruik je nu de zoekopdrachten van de prospect als leidraad voor het aanbieden van content. Marketing is daarmee een meer vriendelijke manier van het onder de aandacht brengen van producten en diensten. Contentmarketing trends op b2bmarketeers. 

Content marketing en SEO

Het bieden van gevarieerde content (op de eigen site en die van derden) levert een positieve bijdrage aan de vindbaarheid in zoekmachines. Je ziet dus ook in content marketing de footprint van zoekmachine marketing terugkomen. Teksten worden geschreven met de klantwensen in het achterhoofd, maar men is scherp als het gaat om de zoekmachine vriendelijkheid van teksten door bijvoorbeeld het verwerken van belangrijke key-words.

Uit onderzoek blijkt ook dat er een relatie zit tussen de kwantiteit aan content en het aantal leads dat een website genereert. Hoe plat het ook lijkt; meer content betekent meer leads. Dit vraagt direct om een nuance; kwaliteit en relevantie zijn daarbij onmisbaar; niet alleen voor de vindbaarheid maar zeker ook voor de conversie. Want vindbare content omzetten in verkoopkansen kan alleen met relevante, kwalitatief goede inhoud.

Op b2b marketeers.nl onderzoeken we de trends en mogelijkheden op het gebied van Content Marketing.

Youtube: Friday SEOmoz

Inbound Marketing

Marketeers maken vaak onderscheid tussen inbound marketing en outbound marketing. De laatste jaren zien we een enorme toevlucht van inbound marketing middelen en strategieën. De ontwikkelingen van internet hebben hier een grote bijdrage aangeleverd. Doordat we ons steeds vaker en intensiever online oriënteren (en producten kopen) lijkt het ‘gevonden worden’ een van de belangrijkste pijlers in de huidige marketing strategieën.

De inbound marketeer gaat vooral uit van het principe dat klanten je moeten vinden op momenten en plekker waar ze zelf voor kiezen. Dit staat haaks tegenover de meer proactieve benadering die we zien bij outbound marketing (direct mail, e-mail marketing, telemarketing, advertising etc.).

Bij Inbound Marketing gaat men uit van het creëren van content die aansluit bij de doelgroep als het gaat om tone-of-voice en inhoud. De inhoud moet niet alleen relevant zijn, maar ook vindbaar zijn. Daarnaast zorgen inbound marketeers er voor dat de content daar is, waar de doelgroep ook is. Denk aan blogging en micro-blogging (twitter).

Content Marketing is geen inbound marketing

Een onderdeel van Inbound Marketing is Content Marketing. Dit is overigens niet hetzelfde; content marketing gaat over het aanbieden van relevante informatie. Dat kan via on- en offline middelen. Inbound Marketing gaat over het aantrekken van websitebezoekers. In de basis zijn er overeenkomsten; zowel bij Inbound Marketing als bij Content Marketing speelt het aanbieden van relevante informatie een essentiële rol. De toename in Content Marketing en Inbound Marketing brengen ook een toename in b2b Marketing Automation met zich mee. 

De ideale marketingmix

De meeste marketeers zoeken naar een mix tussen inbound en outbound marketing. We zien de laatste jaren onderzoeken verschijnen waaruit blijkt dat budgetten verschuiven en meer op inbound marketing worden ingezet. Het opzetten van een gedegen content marketing strategie kost echter veel tijd en vergt een hoop van de organisatie. Hands-on en pragmatische marketing blijft daarom populair. Ook zien we nog steeds interessante en voorspelbare rendementen bij goed doordachte outbound campagnes. Bovendien kunnen de twee vormen van marketing elkaar versterken en zien we in- en outbound als een totale mix van manieren om doelgroepen te bereiken en te binden.

Content creatie

De grootste uitdaging van content marketing ligt in Content creatie. Er zijn talloze vormen van content en manieren om deze te genereren waardoor het soms lastig is overzicht te houden. Vaak werken marketeers dan ook met een Content formule, een kapstok om hun content creatie aan te hangen. Deze bestaat uit bepaalde thema’s, richtlijnen voor de vorm en vaak de tone of voice. De content formule is te vergelijken met een redactieformule van een magazine. Door een gedegen content planning te gebruiken, behouden marketeers overzicht in de verspreiding van de geproduceerde artikelen, filmpjes, blogs, whitepapers etc. Content Curatie is ook een manier om content te creëren. Dan gebruik je content van derden om nieuwe content te maken. Denk aan een blogpost, een discussie, een onderzoek interpretatie etc.

Interessant rapport over business bloggen vind je hier: blogging trends in 2011

b2b marketing onderzoek 2012 (Marketingprofs, Contentmarketinginstitute)

Lees ook:


Google plus Marcel Nanning