KVK

Kvk, wat is het en hoe werkt het?

De Kamer van Koophandel (kvk) draagt zorg voor het officiële bedrijvenregister (handelsregister) van Nederland. Bedrijven kunnen hier hun bedrijfsnaam en activiteiten officieel registreren zodat ze met een kvk-nummer juridische handelingen mogen verrichten vanuit de bedrijfsentiteit zoals het aan- en verkopen van goederen. Het doel hiervan is een veilig handelsverkeer in Nederland en tussen Nederland en andere landen.

De kvk fungeert in Nederland niet alleen als een register maar biedt ook diensten aan rondom ondernemen. Denk aan voorlichting aan ondernemers of het verstrekken van database gegevens aan ondernemers. De kvk-database is een veelgebruikte gegevensbron voor b2b marketeers.

Kamer van Koophandel geschiedenis

Oprichting en Geschiedenis

De Kamer van Koophandel heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw. Het eerste Nederlandse handelsregister werd in 1803 opgericht in Amsterdam. In de loop der tijd groeide het belang van het handelsregister, en in 1876 werd de eerste officiële Kamer van Koophandel opgericht in Rotterdam. Sindsdien is het aantal Kamers van Koophandel gegroeid, en vandaag de dag zijn er in Nederland meerdere regionale en provinciale KvK-kantoren.

Inschrijven KVK

Als je handelt in goederen of diensten met het doel winst te maken, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van het type organisatie wordt er gekozen voor een inschrijving een van de volgende rechtsvormen:

Belangrijkste functies van de KvK:

 1. Registratie van Ondernemingen: De KvK houdt een register bij van alle in Nederland geregistreerde bedrijven. Dit register bevat essentiële informatie over bedrijven, zoals hun naam, adres, rechtsvorm, en contactgegevens. Dit is belangrijk voor transparantie en zakelijke relaties.

 2. Advies en Ondersteuning: De KvK biedt advies en ondersteuning aan ondernemers bij het opzetten en beheren van hun bedrijven. Dit kan variëren van advies over ondernemingsplannen tot informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden.

 3. Informatievoorziening: Bij de KVK kun je terecht voor zakelijke informatie zoals statistieken, marktonderzoek en informatie over regelgeving en wetgeving die van invloed kunnen zijn op jouw bedrijfsvoering.

 4. Netwerkmogelijkheden: De KvK organiseert evenementen en bijeenkomsten om ondernemers de kans te bieden te netwerken en zakelijke contacten te leggen. Dit kan waardevol zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar partners, klanten of investeerders.

 5. Internationale Handelsondersteuning: Voor bedrijven die internationaal willen opereren, biedt de KvK informatie en ondersteuning op het gebied van export en import. Ze verstrekken bijvoorbeeld certificaten van oorsprong en helpen bij douaneaangelegenheden.

 6. Onderzoek en Lobbying: De KvK voert onderzoek uit naar economische trends en zakelijke uitdagingen en gebruikt deze informatie om beleidsaanbevelingen te doen aan de overheid. Ze fungeren ook als een belangrijke stem voor het Nederlandse bedrijfsleven bij wetgevers.

Diensten voor Startende Ondernemers

Een van de belangrijkste doelgroepen van de KvK zijn startende ondernemers. Je hoort en ziet het vaak genoeg: “ik heb me ingeschreven bij de KVK!”. Het is een soort eerste mijlpaal voor de beginnende ondernemer. Voor hen biedt de KvK tal van diensten en ondersteuning om hen te helpen hun bedrijfsideeën te realiseren. Enkele van deze diensten omvatten:

 1. Inschrijving in het Handelsregister: De KvK helpt startende ondernemers bij het inschrijven van hun bedrijf in het Handelsregister. Dit is een wettelijke verplichting en een belangrijke stap om een officieel geregistreerd bedrijf te worden.

 2. Advies over Rechtsvormen: Startende ondernemers kunnen bij de KvK advies krijgen over welke rechtsvorm het beste bij hun bedrijf past, bijvoorbeeld een eenmanszaak, BV, of NV.

 3. Ondernemingsplannen en Financiering: De KvK biedt begeleiding bij het opstellen van ondernemingsplannen en kan informatie verschaffen over financieringsmogelijkheden, zoals leningen en subsidies.

 4. Workshops en Trainingen: De KvK organiseert regelmatig workshops en trainingen voor startende ondernemers over onderwerpen zoals marketing, financiën, en juridische zaken.

Ondersteuning voor Bestaande Bedrijven

Naast startende ondernemers biedt de KvK ook ondersteuning aan bestaande bedrijven. Dit kan variëren van advies over groeistrategieën tot hulp bij het oplossen van zakelijke problemen. Enkele van de diensten die beschikbaar zijn voor gevestigde bedrijven zijn:

 1. Bedrijfsinformatie: De KvK verstrekt bedrijfsinformatie die nuttig kan zijn voor marktonderzoek, concurrentieanalyse en zakelijke besluitvorming.

 2. Export en Internationale Handel: Bedrijven die internationaal willen uitbreiden, kunnen rekenen op ondersteuning en advies van de KvK, inclusief exportdocumentatie en culturele trainingen.

 3. Innovatie en Duurzaamheid: De KvK ondersteunt bedrijven bij innovatieprojecten en duurzaamheidsinitiatieven door middel van subsidies en advies.

 4. Juridisch Advies: Voor zakelijke geschillen en juridische vragen kunnen bedrijven terecht bij de KvK voor deskundig advies.
kvk toekomst

De KVK in de Toekomst

De rol van de KvK is in de loop der jaren geëvolueerd en zal blijven evolueren om aan de veranderende behoeften van ondernemers te voldoen.

1. Digitalisering

In de toekomst wordt verwacht dat de KvK zich zal blijven richten op digitalisering om haar diensten toegankelijker en efficiënter te maken. Dit omvat onder andere het verbeteren van online registratieprocessen en het aanbieden van digitale tools en platforms voor ondernemers. Deze digitalisering zal de KvK helpen om beter in te spelen op de snel veranderende zakelijke omgeving.

2. Samenwerking

Een andere belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van de KvK is de samenwerking met andere overheidsinstanties en organisaties. Door nauw samen te werken met bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en regionale ontwikkelingsmaatschappijen kan de KvK een nog breder scala aan diensten en ondersteuning aanbieden aan ondernemers. Dit zal helpen om de complexiteit van het zakendoen te verminderen en de kansen voor bedrijven te vergroten.

3. Duurzaamheid en MVO

Een ander aandachtspunt voor de KvK in de toekomst is het bevorderen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden steeds meer beoordeeld op hun impact op het milieu en de samenleving, en de KvK kan een belangrijke rol spelen bij het informeren en ondersteunen van bedrijven bij het implementeren van duurzame praktijken.

4. Betere dienstverlening Kamer van Koophandel

Naast deze evoluties zal de KvK ook blijven werken aan het verbeteren van haar dienstverlening. Dit omvat het luisteren naar de feedback van ondernemers en het aanpassen van haar diensten om aan hun behoeften te voldoen. Een klantgerichte aanpak zal essentieel blijven om effectief te zijn in het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Kritiek en Hervormingen

Hoewel de KvK een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van ondernemers, is het niet vrij van kritiek. Een veelvoorkomende klacht is dat de KvK te bureaucratisch en traag kan zijn, met langdurige procedures en weinig flexibiliteit. Ondernemers hebben soms moeite om snel de informatie en ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben.

Om deze zorgen aan te pakken, zijn er in de afgelopen jaren verschillende hervormingen voorgesteld en doorgevoerd. Een van de belangrijkste veranderingen is de digitalisering van de dienstverlening, waardoor ondernemers online toegang hebben tot veel van de KvK-diensten. Dit heeft de administratieve lasten verminderd en de efficiëntie verbeterd.

Een andere belangrijke hervorming betreft de financiering van de KvK. Voorheen werd de organisatie gefinancierd door bijdragen van ondernemers, maar dit systeem is herzien om de kosten voor ondernemers te verlagen.

De overheid draagt nu meer bij aan de financiering van de KvK, wat heeft geleid tot lagere tarieven voor ondernemers.

KVK-database

De kvk-database vormt vaak de basis voor verschillende databaseleveranciers die de basisgegevens van de kvk aanvullen met andere informatie zoals betaalgedrag, medewerkers e.d. Veel marketeers werken met de kvk-database, direct of indirect via een andere databaseleverancier als fundament van hun marketing.

Kvk-gegevens worden vaak gebruikt om andere systemen zoals het CRM-systeem of boekhoudprogramma’s te vullen met bedrijfsgegevens t.b.v. sales- en marketingacties op bepaalde doelgroepen. Vaak worden deze gegevens verrijkt met zelf verkregen gegevens of gegevens van andere data-leveranciers.

Visitor Identification Software

De kvk-database vormt vaak ook de bron voor Visitor Identification Software. Deze software koppelt kvk-gegevens aan gegevens die verkregen worden door online activiteiten zoals websitebezoeken. Denk aan IP-gegevens van de websitebezoeker.

content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.