Privacyverklaring

Laatste update: 22-5-2018

In deze Privacyverklaring leest u hoe b2bmarketeers.nl omgaat met informatie die verzameld wordt via de website www.b2bmarketeers.nl. In deze verklaring leest u wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en gebruiken en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken. Voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via privacy at b2bmarketeers.nl.

Gebruikersgegevens

B2bmarketeers.nl respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. U behoudt alle rechten op gegevens die u aan ons verstrekt. Aan b2bmarketeers.nl verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de achternaam en het e-mailadres om je de nieuwsbrief te versturen. U kunt er voor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op het uitschrijflinkje in het e-mailbericht te klikken. U kunt te allen tijden aangeven via privacy at b2bmarketeers.nl dat u bepaalde informatie niet meer wenst te ontvangen.

Gegevensverzameling

B2bmarketeers.nl verzameld de e-mailadressen, bedrijfsinformatie en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer, functie) van degenen die met ons een interactie aangaan zoals het versturen van een e-mail of het invullen van een formulier op de website. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij u opvragen middels vragen in formulieren en deze vervolgens opslaan en verwerken:

We verzamelen informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

Wij kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken zoals LinkedIn en kunnen deze gegevens samenvoegen met informatie die wij al over u hebben. Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens en het bieden van content die interessant voor u kan zijn.

Gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren en documenten. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om website van b2bmarketeers te verbeteren. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren en verhelpen. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerci√ęle redenen, wanneer we u toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van uw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. B2bmarketeers.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Wij moedigen u aan om de privacyverklaring van websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

Cookies en andere volgtechnologie√ęn

B2bmarketeers.nl en onze onze analyseprovider(s) gebruiken technologie√ęn zoals cookie analyses te maken van gebruikerstrends en de website beter te laten functioneren. Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten die wij op uw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. U kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

Recht op inzage
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar  privacy at b2bmarketeers.nl waarbij u gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op rectificatie
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, aan te passen. Stuur uw verzoek naar privacy at b2bmarketeers.nl  waarbij u gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op gegevenswissing¬†(‚ÄúRecht op vergetelheid‚ÄĚ)
Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te verwijderen. Stuur uw verzoek naar  privacy at b2bmarketeers.nl waarbij u gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht op beperking van de verwerking
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur uw verzoek privacy at b2bmarketeers.nl u gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar  privacy at b2bmarketeers.nl  waarbij u gebruikmaakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is.Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Intrekken toestemming
Als u b2bmarketeers.nl toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kunt u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Wanneer b2bmarketeers.nl verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen uw informatie bewaren zo lang als nodig is om u diensten te verlenen, aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij u via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen u aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

Vragen

Vragen over deze Privacyverklaring dienen te worden gericht aan privacy at b2bmarketeers.nl

content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing ūüŹÜ.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.