Help, een witwascontrole van mijn bankrekening! Tips om hier slim mee om te gaan.

door Redactie | Last Updated:   1 oktober 2020

Tags:

De bank voert een witwascontrole uit op je bankrekening, wat nu? Een aantal tips om hier op voorbereid te zijn.

Steeds vaker ondervinden bedrijven problemen door de toegenomen witwascontroles door de banken. Marketing Bureau’s, Accountantskantoren, Bouwbedrijven, SaaS-bedrijven; iedereen kan hier mee te maken krijgen. Het toenemende aantal controles is een gevolg van een strakker beleid en leidt tot problemen bij loepzuivere ondernemers. Hoe zit dit precies? Hoe voorkom je onterecht slachtoffer te worden van de gevolgen van de witwascontrole door jouw bank?

Aandacht voor zuiver ondernemen

Na de crisis is druk op financiële instellingen toegenomen. Omdat de overheid witwassen als een speerpunt ziet in het beleid tegen criminaliteit wordt hier actie op ondernomen en zijn er strengere maatregelen doorgevoerd. Men eist meer controle dus banken dienen zich aan meer wetten en regels te houden.

Het controleren van klanten en hun transacties is een groter onderdeel van het bankwezen geworden. Dat hier uitdagingen liggen bleek vorig jaar nog uit een probleem met ABN Amro. Deze bank is op de vingers getikt omdat het witwasbeleid en de uitvoering daarvan niet op orde was. (lees hier het artikel van NOS). Een concrete maatregel die hier uit voortvloeit en drukt op het bedrijfsleven, is dat banken herkomstonderzoeken moeten doen van geldstromen bij hun klanten. En daar kan het goed mis gaan.

Banken gaan soms te ver

Een bank kan besluiten tot het opzeggen van een rekening als de onderzoekers concluderen dat er te weinig gegevens aangeleverd worden. Of als blijkt dat er volgens de bank te weinig onderzoek is gedaan door het bedrijf naar het correct handelen van klanten. 

Banken gaan ver in de vragen die gesteld worden rondom dit thema. Klanten worden geacht gedetailleerde informatie te verstrekken over geldstromen van de eigen organisatie. Maar daar houdt het niet op. Ook moet er gerapporteerd worden over de transacties van aandeelhouders, leveranciers, partners en klanten.

Advocatenkantoren zien hier een groeiend probleem en krijgen regelmatig zaken onder ogen van ondernemers die dreigen hun bankrekening te verliezen. In bepaalde gevallen stevenen ze zelfs af op een faillissement als gevolg van de activiteiten van de bank rondom het witwasbeleid.

Onterecht de klos door strenger witwasbeleid

Banken hebben niet zomaar het recht om in alle gevallen een bankrekening op te heffen. Banken hebben al helemaal niet het recht om andere maatregelen te treffen zoals het opheffen van de kredietfaciliteit of het volledig beëindigen van de relatie met de klant. Zelfs niet als de organisatie een onderzoek ondergaat van het FIOD. Een veelvoorkomend probleem is dat banken de onderzoeksplicht doorschuiven naar het bedrijf. Maar deze plicht ligt bij de bank. Als je hier niet op tijd op ingrijpt kun je snel in de problemen komen.

Specialisten in fiscaal strafrecht

Mocht jouw organisatie in onderzoek zijn, kun je het beste snel actie ondernemen. Als er een witwascontrole plaatsvindt, is de eerste stap het inschakelen van een fiscaal advocaat strafrecht. Dit zijn juridische specialisten die je kunnen helpen in het verweer tegen dergelijke activiteiten vanuit de bank. Zelfs als je een onderzoek ondergaat van het FIOD is het in Nederland nog altijd zo; je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met FT Advocaten.

Foto door Lukas via Pexels

b2bmarketeers schrijft dagelijks over onderwerpen rondom b2b marketing, sales en ondernemen. Het doel van b2bmarketeers is: de b2b marketing professional helpen.
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.