Business-to-government (business-to-administration) betreft de levering van diensten en goederen aan overheidsinstellingen. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen en andere overheidsdiensten. Er wordt ook wel gesproken over Business-to-administration omdat er zaken wordt gedaan met de publieke sector.

Het zaken doen met overheden brengt een aantal specifieke uitdagingen met zich mee. Overheden werken vaak met aanbestedingen voor de aanschaf van diensten en producten. Ook kunnen de beslissingstrajecten langdurig zijn.

Er zijn bedrijven die zich specifiek richten op het leveren aan overheidsinstellingen. Andere organisaties voeren een business-to-business strategie waar business-to-government als doelmarkt erbij wordt gedaan.

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief 🤗🚀 2000+ marketing professionals gingen je voor!