Markt (doelmarkt, afzetmarkt, branche)

Een markt of branche is een plek waar vraag en aanbod samenkomen. Dit kan een fysieke locatie zijn zoals een rommelmarkt of een niet-tastbare zoals de markt voor software of de huizenmarkt. Markt is een economische term die veel wordt gebruikt in marketing om producten en diensten af te kunnen stemmen op afnemers en daar de juiste strategie voor te bepalen. In de marketing spreekt men ook over afzetmarkt, doelmarkt of branche.

Segmentatie ten behoeven van marktvenster

Er zijn verschillende segmentatiecriteria om markten in onder te verdelen. Denk aan: bedrijven binnen een bepaalde fte-klasse (aantal werknemers), bepaalde locaties (steden, gebieden, landen) of de branches waarin bedrijven zich bevinden (of combinaties daarvan).

Om markten onder te verdelen op basis van branche werkt met vaak met een indeling op basis van SBI-codes of SIC-codes. Deze codes staan voor bepaalde segmenten die dezelfde kenmerken hebben. Bijvoorbeeld:

Informatie over markten en welke bedrijven hier toebehoren vind je bijvoorbeeld bij databaseleveranciers. Doorgaans werken deze met de kvk-database als basis.

Nichemarkt of verticals

Marketeers segmenteren om de marktomvang en marktpotentie in kaart te brengen. Maar ook de inhoudelijke markt beter te begrijpen zodat de middelenmix en boodschap daar beter op afgestemd kan worden. De markt segmentatie of het samenstellen van het marktvenster is onderdeel van de marketingstrategie.

Als er verder wordt ingezoomd op markten kun je spreken van een nichemarkt. Een voorbeeld daarvan is: groothandel in trendgevoelige producten. Of de nichemarkt van bakkerijmachines. Er wordt dan ook wel gesproken van verticals of mini-verticals.

Marketing bestaat niet voor niets uit het woord ‘markt’

Door de markt gedetailleerd in kaart te brengen en een marktvenster op te stellen kunnen marketeers resources gericht en effectief inzetten. Op basis hiervan kunnen ook de marketingcommunicatiedoelgroepen worden bepaald. Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld op basis van de rol die iemand heeft binnen de DMU van een organisatie. Of de inhoudelijke rol. Denk aan:

Vanuit hier kunnen Buyer Persona’s opgesteld worden om verder invulling te geven aan de marketingtactiek.

Marktbewerking binnen de doelmarkt

Op basis van de marktafbakening (marktvenster) kan er een marktbewerkingsplan worden gemaakt. Hierin staat omschreven hoe de bepaalde markt benaderd gaat worden, met welk doel, welke middelen op welke termijn en met welk budget.

content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.