Merkwaarde of Brand Equity is een manier om de relevantie van een merk te duiden in relatie tot de markt. Merkwaarde bestaat uit een vijftal factoren die samen de merkwaarde beïnvloeden (Brand Equity model van David Aaker), te weten:

  • Merkloyaliteit (Brand Loyalty)
  • Merkbekendheid (Brand Awareness)
  • Gepercipieerde kwaliteit (Perceived Quality)
  • Merkassociaties (Brand Associations)
  • Overige bezittingen (Other Properties)

De merkwaarde beïnvloeden

Bedrijven werken aan hun merk door op deze 5 punten acties uit te zetten. Bij Branding wordt vaak ingezet op merkbekendheid en het opbouwen van merkassociaties. Doorgaans wordt hier above-the-line marketing voor ingezet zoals de inzet van commercials, advertising en sponsoring. Daarnaast worden er loyaliteitsprogramma’s opgezet (ook in B2B) om klanten te binden aan het merk en bij voorkeur ambassadeur van het merk te worden.

Een belangrijk aspect van merkloyaliteit, positieve merkbekendheid, goede kwaliteitspercepties en merkassociaties is de mate van dienstverlening en de prijs-waarde perceptie.

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief 🤗🚀 2000+ marketing professionals gingen je voor!