Business Model Canvas uitleg, toepassingen en voorbeelden


business model canvas voorbeeld

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder is een strategisch management model dat steeds vaker wordt toegepast door bedrijven om bedrijfsmodellen, business-unit modellen en afdelingsmodellen op te stellen. Dat wil zeggen: een strategische grondgedachte opstellen van hoe een organisatie, business-unit of afdeling bestaansrecht heeft door waarde toe te voegen.

Hoe ziet het Business Model Canvas er uit?

Het Business Model Canvas wordt gezien als een laagdrempelig en overzichtelijke methode om op basis van vier hoofd elementen een onderneming in kaart te brengen, te weten: klanten, aanbod, infrastructuur en de financiële levensvatbaarheid bij de organisatie.

the business model canvas Alexander osterwalder

Daarin zit weer een onderverdeling die er zo uitziet:

 • Customer Segments
  Klanten: Klantsegmenten, kanalen, klantrelaties

  Hier gaat het dus over het bepalen van de juiste doelgroepen. Deze zou je kunnen definieren als marktsegmenten; delen van de markt die je ziet als potentiele klantgroepen. Voorbeelden van klantsegementen in een Busines Model Canvas zijn; Groothandels in de regio Brabant met een bedrijfsgrootte vanaf 50 fte.
  Je kunt daarin nog een extra verdiepingsslag maken en ook kijken naar de concrete afnemer of beslisser rondom de aanschaf van jouw product of dienst. Ofwel; welke rol vervult de persoon die jij ziet als ideale klant. Is dat een business unit manager, directeur, IT manager, Inkoper, Marketing Medewerker of een Customer Service medewerker?
 • Value Proposition
  Aanbod: waardepropositie

  Welke concrete waarde ga jij bieden voor de klant? Kun je duidelijk omschrijven wat je gaat bijdrage aan het oplossen van een probleem, verbeteren van een situatie of het sneller bereiken van een doel? Dit is de essentie van een organistatie; welk voordeel lever jij uiteindelijk voor jouw klant?

  Dit gaat dus ook over het onderscheidend vermogen. Is hetgeen je aanbiedt onderscheiden genoeg om relevant te zijn?
 • Customer Relationships
  Klantrelaties: investeren in relaties met klanten om meer omzet en rendement te genereren

  Hoe zie je de relatie met de klant en op welke manier heeft dit een positie in het bedrijf? Gaat de organisatie op basis van hele dunne marges voor het besparen van kosten en het bieden van efficiente minimale klantgerichtheid? Of zet de organisatie zwaar in op klantgerichtheid en het bouwen van relaties met doelgroepen? Op welke manier worden deze relaties onderhouden en welke kanalen horen daarbij? Hier kunnen ook keuzes in worden omschreven met betrekking tot customer service; het behandelen van bestaande klanten.
 • Channels
  Infrastructuur: kernactiviteiten, mensen/middelen en andere belangrijke benodigdheden, strategische partners
 • Revenue Streams
  Financiële levensvatbaarheid: inkomsten, kosten.
 • Key resources
  Belangrijkste hulpbronnen
 • Key activities
  Belangrijkste activiteiten: waar gaat de organisatie de markt mee op
 • Partners
  Samenwerkingspartners: om de producten en diensten mee vorm te geven en aan te bieden aan de markt.
 • Cost Structure
  Kostenstructuren: welke kosten zijn er om het bedrijf draaiende te houden, producten/diensten in de markt te kunnen zetten en een gezond rendement te realiseren

Hoe werkt het Business Model Canvas

Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Business Model Canvas te werken. Een veelgebruikte methode is het werken met een fysiek bord of een poster van het model om hier vervolgens per segment middels post-its invulling aan te geven.

Er is analyse, interpretatie nodig om tot bepaalde keuzes en inzichten te komen. De invuloefening van het Business Model Canvas vraagt doorgaans om meerdere sessies om tot een model te komen met een stevig fundament.

Het Business Model Canvas kan een basis vormen voor de Marketing Strategie en een concreet marketingplan.


😎 Tooltips van de maand voor marketeers!


Project Management Software voor b2b marketeers 👇
 

Meer over het Business Model Canvas en de toepassing daarvan:

Het boek der boeken over het Business model Canvas:

content marketing strategy templateLees meer over waardeproposities en het Business Model Canvas in het artikel op deze site: Het waardepropositie canvasmodel voor liefde op het eerste gezicht

Andere strategische business en marketing informatie

Het Business Model Canvas is een tool om op strategie niveau een product/markt-combinatie op te zetten, een businessmodel op te zetten of te verfijnen of om zelfs een business unit of afdeling (opnieuw) uit te vinden. Andere informatie over strategische tools om mee te werken om je te helpen bij dit soort keuzes en scenario’s vind je hier:

 1. Marketingmix, uitleg en toepassing (4 p’s en 4 c’s)
 2. Bepaal je corporate identity
 3. Wat is je merkwaarde?
nanning marketing
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief 🤗🚀 2000+ marketing professionals gingen je voor!