Business Model Canvas uitleg, toepassingen en voorbeelden

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder is een strategisch management model dat steeds vaker wordt toegepast door bedrijven om bedrijfsmodellen, business-unit modellen en afdelingsmodellen op te stellen. Dat wil zeggen: een strategische grondgedachte opstellen van hoe een organisatie, business-unit of afdeling bestaansrecht heeft door waarde toe te voegen.

Hoe ziet het Business Model Canvas er uit?

Het Business Model Canvas wordt gezien als een laagdrempelig en overzichtelijke methode om op basis van vier hoofd elementen een onderneming in kaart te brengen, te weten: klanten, aanbod, infrastructuur en de financiële levensvatbaarheid bij de organisatie.

the business model canvas Alexander osterwalder

Daarin zit weer een onderverdeling die er zo uitziet (ook als business model canvas in het Nederlands):

Customer Segments

Klanten: Klantsegmenten, kanalen, klantrelaties

Hier gaat het dus over het bepalen van de juiste doelgroepen. Deze zou je kunnen definieren als marktsegmenten; delen van de markt die je ziet als potentiele klantgroepen. Voorbeelden van klantsegementen in een Busines Model Canvas zijn; Groothandels in de regio Brabant met een bedrijfsgrootte vanaf 50 fte.
Je kunt daarin nog een extra verdiepingsslag maken en ook kijken naar de concrete afnemer of beslisser rondom de aanschaf van jouw product of dienst. Ofwel; welke rol vervult de persoon die jij ziet als ideale klant. Is dat een business unit manager, directeur, IT manager, Inkoper, Marketing Medewerker of een Customer Service medewerker?

Value Proposition

Aanbod: waardepropositie

Welke concrete waarde ga jij bieden voor de klant? Kun je duidelijk omschrijven wat je gaat bijdrage aan het oplossen van een probleem, verbeteren van een situatie of het sneller bereiken van een doel? Dit is de essentie van een organistatie; welk voordeel lever jij uiteindelijk voor jouw klant?

Dit gaat dus ook over het onderscheidend vermogen. Is hetgeen je aanbiedt onderscheiden genoeg om relevant te zijn?

Customer Relationships

Klantrelaties: investeren in relaties met klanten om meer omzet en rendement te genereren

Hoe zie je de relatie met de klant en op welke manier heeft dit een positie in het bedrijf? Gaat de organisatie op basis van hele dunne marges voor het besparen van kosten en het bieden van efficiente minimale klantgerichtheid? Of zet de organisatie zwaar in op klantgerichtheid en het bouwen van relaties met doelgroepen? Op welke manier worden deze relaties onderhouden en welke kanalen horen daarbij? Hier kunnen ook keuzes in worden omschreven met betrekking tot customer service; het behandelen van bestaande klanten.

Channels

Infrastructuur: kernactiviteiten, mensen/middelen en andere belangrijke benodigdheden, strategische partners.

Een belangrijke beslissing: op welke manier ga ik mijn producten of diensten in de markt zetten en wie heb ik daar eventueel voor nodig. Denk aan een shop-in-shop of het opzetten van een online shop zonder stenen winkel.

Revenue Streams

Financiële levensvatbaarheid: inkomsten

De kosten en opbrengsten van een organisatie zijn belangrijk voor de continuïteit. In de wereld van start-ups bijvoorbeeld ligt er veel gewicht op het organiseren van voldoende cash om de bedrijfsactiviteiten te kunnen voeren. De manier waarop dat gaat gebeuren en de prijsmodellen kunnen hier in worden weergegeven.

Key resources

Belangrijkste hulpbronnen

Wat zijn de belangrijkste zaken die benodigd zijn om de onderneming succesvol te maken? Denk aan specifiek personeel, locaties en specifieke machines.

Key activities

Belangrijkste activiteiten: waar gaat de organisatie de markt mee op

In dit segment geef je antwoord op de vraag: wat gaat de organisatie precies doen en leveren. Bijvoorbeeld; maatwerk software ontwikkelen voor zorgorganisaties.

Partners

Samenwerkingspartners: om de producten en diensten mee vorm te geven en aan te bieden aan de markt.

Een belangrijk hoofdstuk voor veel bedrijven. Je bent als organisatie vrijwel altijd onderdeel van een keten. Daar zul je ook over na moeten denken. Ga je producten afzetten via kanalen zoals retailers. Zie je kansen om samen te werken met spelers om via hun jouw producten of diensten in de markt te zetten? Voor KLM bijvoorbeeld, zijn vliegvelden essentiële samenwerkingspartners.

Cost Structure

Kostenstructuren: welke kosten zijn er om het bedrijf draaiende te houden, producten/diensten in de markt te kunnen zetten en een gezond rendement te realiseren. In dit segment kun je data kwijt over de kosten die het meest drukken op de winst en op welke manier je hier mee om wilt gaan.

Hoe werkt het Business Model Canvas

Er zijn verschillende mogelijkheden om met het Business Model Canvas te werken. Een veelgebruikte methode is het werken met een fysiek bord of een poster van het model om hier vervolgens per segment middels post-its invulling aan te geven.

Er is analyse, interpretatie nodig om tot bepaalde keuzes en inzichten te komen. De invuloefening van het Business Model Canvas vraagt doorgaans om meerdere sessies om tot een model te komen met een stevig fundament.

Het Business Model Canvas kan een basis vormen voor de Marketing Strategie en een concreet marketingplan.

Meer over het Business Model Canvas en de toepassing daarvan:

Het boek der boeken over het Business model Canvas:Lees meer over waardeproposities en het Business Model Canvas in het artikel op deze site: Het waardepropositie canvasmodel voor liefde op het eerste gezicht

Andere strategische business en marketing informatie

Het Business Model Canvas is een tool om op strategie niveau een product/markt-combinatie op te zetten, een businessmodel op te zetten of te verfijnen of om zelfs een business unit of afdeling (opnieuw) uit te vinden. Andere informatie over strategische tools om mee te werken om je te helpen bij dit soort keuzes en scenario’s vind je hier:

  1. Marketingmix, uitleg en toepassing (4 p’s en 4 c’s)
  2. Bepaal je corporate identity
  3. Wat is je merkwaarde?
nanning marketing
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.