Key Performance Indicators (ofwel kritieke prestatie-indicatoren, kpi’s) zijn meetvariabelen om de prestaties van een bedrijf, afdeling, persoon, merk, dienst of product te monitoren. KPI’s zet je in om de koers te meten en hier eventueel op bij te sturen. Door KPI’s in te zetten wordt het mogelijk om te sturen op lange termijn doelstellingen. Dit instrument wordt breed ingezet in het bedrijfsleven en ook in de wereld van b2b marketing veel gebruikt om het succes van campagnes te meten.

Toepassingen en voorbeelden van kpi’s

Aantal MQL (Marketing Qualified Leads)

Veel b2b organisaties sturen op het aantal leads dat binnenkomt. Bijvoorbeeld het aantal Marketing Qualified Leads. Dit kan een indicator zijn voor het uiteindelijk aantal nieuwe orders dat gaat binnenkomen. Vaak wordt er een berekening gemaakt dat er voor een x-aantal klanten een x-aantal Marketing Qualified Leads benodigd is.

Rendement

Een ander voorbeeld van een KPI is het rendementspercentage. Veel bedrijven sturen op het behaalde rendement op bepaalde producten en/of diensten. Vaak hangt deze kpi vast aan een ander kpi zoals de omzet. Er wordt bij kpi’s vaak gekeken naar indicatoren waar je als organisatie invloed op hebt.

Aantal nieuwe orders

Een KPI die bij vrijwel iedere organisatie is ingesteld is het aantal nieuwe orders of klanten in een bepaalde periode. Door deze te combineren met andere kpi’s zoals rendement of het aantal MQL kunnen er interessante inzichten ontstaan over het optimaliseren van de processen van een organisatie. Het pinpointen van verbetermogelijkheden kan een logisch gevolg hiervan zijn.  

Een voorbeeld: Als het aantal nieuwe orders hoog is, maar het rendement laag is, kan hier een ingreep nodig zijn. Zoals een focus op een ander type product, het verlagen van kosten of het verhogen van prijzen.

Opstellen van kpi’s.

Het opstellen van Key performance indicatoren heeft invloed op hoe mensen te werk gaan en waar men op stuurt. Daarom is het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Er zijn voorbeelden van bedrijven die zoveel KPI’s inzetten dat er een oerwoud aan meetinstrumenten ontstaat en overzicht ontbreekt. Bovendien kunnen kpi’s elkaar tegenwerken.

KPI’s worden vaak SMART opgezet. Dat wil zeggen:

 
  • Specifiek – Is de kpi duidelijk en afgebakend
  • Meetbaar – Zijn er instrumenten of methodes voor handen om de kpi inzichtelijk te krijgen?
  • Acceptabel – Worden de kpi’s door alle betrokken stakeholders omarmt?
  • Realistisch – Is de voorgestelde kpi te realiseren
  • Tijdsgebonden – In welke tijdsperiode moet een bepaalde kpi behaald zijn?

Monitoren van KPI’s

Vaak worden dashboards ingezet om kpi’s te monitoren. Er zijn veel verschillende tools beschikbaar om kpi’s in kaart te brengen en daar op te sturen. Denk bijvoorbeeld aan rapportagetools zoals Power BI of dashboards van CRM-systemen.

Voor marketing-kpi’s zijn ook specifieke tools beschikbaar. Zo bieden de meeste marketingtools wel dashboards en rapportage oplossingen. Een Social Media tool zoals Buffer of SocialPilot biedt in veel gevallen ook dashboards om bereik en klikgedrag inzichtelijk te maken.

Ook e-mailmarketingtools zoals Spotler, Getresponse of Convertkit bieden vaak uitgebreide metrics om het succes van e-mailnieuwsbrieven te meten. Kliks, opens of bijvoorbeeld de groei van bepaalde doelgroeplijsten. Dat kunnen allemaal kpi’s zijn van afdelingen of personen.

Meer over kpi’s

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief 🤗🚀 2000+ marketing professionals gingen je voor!