Key performance indicator (KPI), wat is het en hoe werkt het?

KPI definitie

Key Performance Indicator (ofwel kritieke prestatie-indicatore of KPI’s) zijn meetvariabelen om de prestaties van een bedrijf, afdeling, persoon, merk, dienst of product te monitoren. KPI’s zet je in om de koers te meten en hier eventueel op bij te sturen.

Door KPI’s in te zetten wordt het mogelijk om te sturen op lange termijn doelstellingen. Dit instrument wordt breed ingezet in het bedrijfsleven en ook in de wereld van b2b marketing veel gebruikt om het succes van campagnes te meten.

1. Toepassingen en voorbeelden van kpi’s

Belangrijke KPI voor Marketing:

Aantal MQL (Marketing Qualified Leads)

Veel b2b organisaties sturen op het aantal leads dat binnenkomt. Bijvoorbeeld het aantal Marketing Qualified Leads. Dit kan een indicator zijn voor het uiteindelijk aantal nieuwe orders dat gaat binnenkomen. Vaak wordt er een berekening gemaakt dat er voor een x-aantal klanten een x-aantal Marketing Qualified Leads benodigd is. Dit is een van de meest gebruikte KPI’s in b2b marketing. Doordat er steeds meer datapunten beschikbaar zijn om de kwaliteit van een lead te beoordelen, kan er op dit soort KPI’s strakker gestuurd worden.

Net Promotor Score (NPS)

Een andere veelgebruikte Key performance indicator binnen marketing is de NPS, ofwel Net Promotor Score.


😎 Tooltips van de maand voor marketeers!


Project Management Software voor b2b marketeers 👇
 

Dit is een score die aangeeft in hoeverre klanten tevreden en loyaal zijn. De score geeft aan in hoeverre klanten bereid zijn jouw organisatie, producten of diensten aan te bevelen aan anderen. De NPS is een veelgebruikte metric in de wereld van marketing- en sales op dit moment.

Belangrijke KPI voor de boardroom

content marketing strategy template

Rendement

Een ander voorbeeld van een KPI is het rendementspercentage. Veel bedrijven sturen op het behaalde rendement op bepaalde producten en/of diensten. Vaak hangt deze kpi vast aan een ander kpi zoals de omzet. Het rendement is wat er overblijft van de omzet na aftrek van kosten. Hier zijn verschillende berekeningen voor. Het gaat er in de basis om dat de organisatie winst maakt en aan de hand van een rendementsgetal kan dit inzichtelijk gemaakt worden. Er wordt bij kpi’s vaak gekeken naar indicatoren waar je als organisatie in zekere zin invloed op hebt.

Belangrijke KPI voor sales

Aantal nieuwe orders

Een KPI die bij vrijwel iedere organisatie is ingesteld is het aantal nieuwe orders of klanten in een bepaalde periode. Dit is een meeteenheid die breed gedragen wordt in organisaties. Van algemene directie tot salesman, van marketing management tot aandeelhouders; de omvang van de orderportefeuille en de groei hiervan is doorgaans bepalend voor het succes van een organisatie. Binnen het spectrum van commerciële organisaties is een bedrijf zonder verkoop van producten of diensten niet veel.

Door deze metrics te combineren met andere kpi’s zoals rendement of het aantal MQL kunnen er interessante inzichten ontstaan over het optimaliseren van de processen van een organisatie. Het pinpointen van verbetermogelijkheden kan een logisch gevolg hiervan zijn.  

Een voorbeeld van een verbetering aan de hand van een KPI:

Als het aantal nieuwe orders hoog is, maar het rendement laag is, kan hier een ingreep nodig zijn. Zoals een focus op een ander type product, het verlagen van kosten of het verhogen van prijzen.

2. Opstellen van kpi’s, waar moet je op letten?

Het opstellen van Key performance indicatoren heeft invloed op hoe mensen te werk gaan en waar men op stuurt. Daarom is het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Er zijn voorbeelden van bedrijven die zoveel KPI’s inzetten dat er een oerwoud aan meetinstrumenten ontstaat en overzicht ontbreekt. Bovendien kunnen kpi’s elkaar tegenwerken.

Key performance indicatoren worden vaak SMART opgezet. Dat wil zeggen:

3. Monitoren van KPI’s

Vaak worden dashboards ingezet een key performance indicator te monitoren. Er zijn veel verschillende tools beschikbaar om kpi’s in kaart te brengen en daar op te sturen. Denk bijvoorbeeld aan rapportagetools zoals Power BI of dashboards van CRM-systemen.

Voor marketing-kpi’s zijn ook specifieke tools beschikbaar. Zo bieden de meeste marketingtools wel dashboards en rapportage oplossingen. Een Social Media tool zoals Buffer of SocialPilot biedt in veel gevallen ook dashboards om bereik en klikgedrag inzichtelijk te maken.

Ook e-mailmarketingtools zoals Spotler, Getresponse of Convertkit bieden vaak uitgebreide metrics om het succes van e-mailnieuwsbrieven te meten. Kliks, opens of bijvoorbeeld de groei van bepaalde doelgroeplijsten. Dat kunnen allemaal kpi’s zijn van afdelingen of personen.

Schrijf je in voor de wekelijkse b2b updates en ontvang gratis de infographic: Content Marketing Statistieken 2021.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.