Dit zijn de banen van de toekomst, ook voor marketing!

door Marcel Nanning | Last Updated:   16 januari 2023

Vraag nooit studieadvies aan je ouders! Die laten je studeren voor banen die er in de toekomst niet meer zijn. In deze (semie) levenswijsheid, schuilt wel een kern van waarheid. Ik kom uit ’82 en had in mijn jeugd geen idee van de jobs die er op dit moment zijn. Facebook Ad specialist? Data-analyst? Inbound Marketing Specialist? Vitaliteitscoach? Allemaal beroepen die nog niet of slechts mondjesmaat bestonden toen ik studeerde. Dat we niet weten met welke banen van de toekomst we rekening moeten houden, maakt het spannend om er over te brainstormen.

Met dit artikel werpen we onze blik 5 a 10 jaar vooruit en onderzoeken we wat de banen van de toekomst zijn. We hebben geen glazen bol dus dit is uiteraard een inschatting. Laten we kijken naar beroepen van de toekomst in het algemeen en die rondom marketing in het bijzonder.

Dit is een greep uit de beroepen van de toekomst die nu nog niet veel voorkomen of zelfs nog niet bestaan:

1. Cybersecurity-specialist

Met de groeiende dreiging van cyberaanvallen, zal de vraag naar professionals die kunnen helpen bij het beschermen van bedrijfsgegevens en systemen alleen maar toenemen. Hoe groter onze afhankelijkheid van techniek, hoe belangrijker dit soort beroepen in de toekomst worden. Vrijwel alle bedrijven zijn op welke manier dan ook met een digitaliseringsslag bezig. Dit brengt nieuwe gevaren met zich mee waar bedrijven zich tegen zullen moeten beschermen. Beroepen rondom databeveiliging zijn dus essentieel in de nabije toekomst. Dan gaat het om banen als:

data-ethicus

2. Data-ethicus

Met de groeiende hoeveelheid data die wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt zal er steeds meer behoefte zijn aan professionals die zich bezighouden met de ethische implicaties hiervan. Vooral bij de grotere bedrijven groeit de relevantie hiervan. Dataverzameling en gebruik zal niet alleen juridisch getoetst moeten worden maar ook moreel en ethisch.

Omdat wetgeving vrijwel altijd achter de techniek aanloopt en juridische toetsing niet altijd uitsluitsel biedt, zullen ehtische toetsingen belangrijker worden. Dat iets kan, wil niet zeggen dat het ook moet. Dit is een beroep van de toekomst waarin big data, filosofie, privacy, wetgeving en een visie op de maatschappij samenkomen.

3. Virtual- en Augmented Reality-ontwikkelaars

Met de groeiende populariteit van virtual- en augmented reality-technologie, zal er steeds meer vraag zijn naar professionals die in staat zijn om deze technologie te ontwikkelen en te implementeren. Deze ontwikkeling heeft een enorme boost gekregen toen Meta in het leven werd geroepen en veel middelen alloceerde aan het opzetten van metaverse-achtige ervaringen & technieken.

Onlangs is heeft Meta overigens flink afgeschaald op deze ontwikkeling. Resultaten bleven achter om verschillende redenen. Dat neemt niet weg dat deze ontwikkeling blijft doorzetten en er in de toekomst meer VR- en AR-ontwikkelaars nodig zijn.

duurzaamheidsexpters

4. Duurzaamheidsexperts

Duurzaamheidsexperts is niet alleen een beroep van de toekomst, het is ook een beroep van nu. Er zijn al veel duurzaamheidsexperts te vinden op dit moment. De verachting is dat deze beroepsgroep gaat groeien. Er zullen diversificaties komen en verschillende specalismes binnen de beroepsgroep. Gezien de groeiende focus op milieubescherming en duurzaamheid groeit de vraag naar dit type professional. Denk bijvoorbeeld ook aan:

5. Gezondheidstechnologie-experts

De kosten van de gezondheidszorg drukke zwaar op begrotingen van landen. Met een vergrijzende bevolking en stijgende levensverachting stijgen ook de zorgkosten. Deze ontwikkeling drijft een enorme markt van technische innovaties om hier antwoord op te bieden.

Er zullen dus meer banen ontstaan voor professionals die nieuwe technologieen bedenken, ontwikkelen en implementeren. De medisch-technische markt is een van de snelst groeiende markten van dit moment.

6. Dataverpleegkundige

We verzamelen steeds meer medische gegevens van pati√ęnten. Een dataverpleegkundige verzamelt, analyseert en interpreteert deze gegevens. Ze werkt samen met andere zorgverleners zoals artsen om op basis van deze data de zorg van pati√ęnten te verbeteren.

Met de groeiende afhankelijkheid van technische hulpmiddelen zal de rol van de dataverpleegkundige naar verachting sterk groeien in de toekomst.

7. Recyclingspecialist & recycling-analist

Een recyclingspecialist is een professional die bedreven is in het verzamelen, sorteren en verwerken van materialen voor recycling. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van plannen voor recyclingprogramma’s, en voor het identificeren van nieuwe materialen voor recycling.

Ze werken in gemeentelijke recyclingcentra, afvalbeheerbedrijven en fabrieken. Recycling specialisten moeten kennis hebben van de verschillende soorten materialen die kunnen worden gerecycled, evenals de apparatuur en processen die worden gebruikt bij recycling.

Ze kunnen ook worden betrokken bij het opleiden van het publiek over het belang van recycling en hoe goed te recyclen materialen. Het doel van een recycling specialist is om de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden door het recyclen van materialen.

AI-specialist

8. AI-ontwikkelaars

Je hebt de Chat GPT-buzz vast wel meegekregen? Deze geavanceerde AI-bot kwam uit en groeide sneller dan Instagram of andere social platforms van nul naar 1 miljoen gebruikers. Deze ontwikkeling zal een enorme vlucht gaan nemen en het werk van copywriters, scenarioschrijvers, programmeurs en legio andere beroepen gaan veranderen. Andere giganten zoals Microsoft (Copilot), Google (Gemini voorheen Bard) en Apple zitten niet stil en verhogen ook hun vraag naar AI-specialisten.

De ontwikkling van deze tools vraagt om een hele beroepsgroep aan ontwikkelaars, consultants, adviseurs en data-specialisten op AI-vlak.

urban technology expert

9. Urban technology-expert

Met de groeiende druk op stedelijke gebieden, zal er meer behoefte zijn aan professionals die helpen bij het ontwikkelen en implementeren van technologie√ęn om de leefbaarheid en effici√ęntie in stedelijke gebieden verbeteren. Deze innovaties kunnen te maken hebben met vervoer, luchtwaliteit, levensgemak en efficient gebruik van m2. Denk ook aan de veiligheid van weggebruikers, het omgaan met ‚Äėvervoer as a service‚Äô (deelscooters/steps) en zelfrijdende voertuigen zoals auto‚Äôs.

10. Drone-piloot

Een beroep dat reeds bestaat maar een veel grotere lift gaat nemen is die van dronepiloot. Dit is een beroep dat op dit moment opkomt maar in de toekomst zal floreren. Er zijn nu al bijna geen serieuze videoproducties te vinden zonder drone-shots. Drones worden ingezet binnen video marketing. Maar denk ook aan het bezorgen van goederen via drones, drones voor hulpdiensten, militaire drones en toepassingen in de industrie.

11. 3D-printspecialist

Sommige ontwikkelingen zijn al lang gaande maar krijgen op een bepaald moment tractie. Dan zijn de kosten t.o.v. de opbrengsten optimaal en groeit de technische ontwikkeling sneller. Een voorbeeld daarvan is die van 3D-printing. Het schuift op van een nice-to-have naar een serieuze industrie voor vervanginsonderdelen, productie op locatie en productie op maat. Hier hangt een hele nieuwe beroepsgroep aan vast voor de nabije toekomst.

3D-printing vraagt om een hoop kennis van materialen, technieken, software en hardware.

Belangrijke marketingbanen in de toekomst

Er zijn een aantal marketingbanen die in de toekomst belangrijker gaan worden of nu nog niet eens bestaan. We nemen een selectie met je door van marketingbanen van de toekomst.

1. Digital marketeer (2.0)

De digital marketeer is niet meer weg te denken uit het huidige marketinglandschap. Het is een verzamelterm voor alle marketeers die zich bezighouden met het bedenken, implementeren en analyseren van alle vormen van online marketing. Binnen dit vakgebied kunnen we veel verschillende beroepen onderscheiden zoals de:

Het hele vakgebied is vanaf de introductie in beweging en al die blijven. Een aantal rollen binnen dit vakgebied die we over tien jaar ook verwachten te zien:

2. Social Media marketeer (maar voor welke socials?)

Met de groeiende populariteit van sociale media, zal er steeds meer vraag zijn naar professionals die in staat zijn om sociale media-campagnes te ontwerpen, te implementeren en te analyseren.

Op dit moment kennen we social media marketeers voor Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter en Youtube. Hier gaan ongetwijfeld kanalen aan toegevoegd worden die we nu nog niet kennen. Ook is er veel te doen op platforms zoals Reddit en Discord waar marketeers zich op gaan storten.

AI marketeer
Dit website-ontwerp is volledig bedacht en ontworpen door een AI-bot.

3. AI-marketeer

We zagen AI al in dit artikel als aanjager van een heel nieuw vakgebied. Ook voor het marketingspecialisme is het te verwachten dat hier verschillende banen in gaan bestaan. Een AI-marketeer zal zich gaan bezighouden met het optimaal inzetten en beinvloeden van AI om marketingdoelen sneller en slimmer te behalen.

4. Data-driven marketeer

Het is mindblowing hoeveel data er gegenereert wordt en beschikbaar is. CRM, marketingtools, advertising platforms en andere bronnen staan bomvol consumenten (b2c en b2b) data. Hoe deze data gebruikt wordt is het vak van de data marketeer of data-driven marketeer. Dit is een professional die data verzamelt, analyseert en toepast voor het behalen van marketingdoelen. Dit kan varieren van het gedrag op websites tot prospectdatabases in CRM-systemen. Dit vak hangt samen met techniek, wetgeving en de nieuwste marketingtactieken.

Dit is op dit moment groeiend vak en zeker ook een van de banen van de toekomst.

5. Inbound marketeer

Outbound marketing is niet weg maar we kunnen wel stellen dat de inbound marketing-methode nog steeds sterk groeit. Organisaties zetten marketing funnels op om het genereren van leads te automatiseren.

De verwachting is dat de b2b marketing-wereld alleen maar verder gaat verschuiven naar een wereld van effectieve en vooral efficiente leadgeneratie. Het verantwoorden van marketingbudgetten zal nog relevanter worden.

Aanpalend aan inbound marketing zijn content marketing en marketing automation belangrijke vakgebieden. De vraag naar marketingprofessionals die inbound marketingstrategie√ęn ontwerpen, inrichten en beheren groeit.

De aanwezigheid van de inbound marketeer, funnel marketeer en growth marketeer zal over 10 jaar nog duidelijker zichtbaar zijn.

6. Influencer marketeer

Youtube TikTok, Facebook, Instagram en Twitter vormen interessante platforms voor influencers. Ook in B2B zien we op dergeiljke platforms een stijgend aantal influencers. LinkedIn is uiteraard een zeer belangrijk platform voor de b2b influencer. In de toekomst zullen andere platforms ongetwijfeld op de markt komen en groeien.

Het slim inzetten van influencers voor merken is het vak van de Influencer Marketeer. Ook in b2b zien we hier een stijgende lijn in. Daar zou je ook kunnen spreken over third party promotion waar je spreekt over het inzetten van invloedrijke personen of platforms.

voice marketeer

7. Voice en conversational marketeer

‚ÄėHey Google, wat is de beste CRM software voor marketingbureau‚Äôs?‚ÄĚ zou een veelvoorkomende vraag kunnen zijn. Staat jouw merk (stel je bent CRM-leverancier) dan bovenaan in de lijst die Google gaat ‚Äėoplezen‚Äô?

Om meer invloed uit te oefenen op spraakgestuurde devices en chatbots zal ook het marketingspecialisme in dit veld groeien. Denk aan toekomstige banen als:

Met de groeiende populariteit van spraakassistenten en conversational interfaces, zal er steeds meer vraag zijn naar professionals die in staat zijn om marketingcampagnes te ontwerpen voor deze platformen.

8. Neuromarketeer

Neuromarketing heeft aan populairiteit gewonnen en is inmiddels verweven in de meeste marketingdisciplines. Het analyseren, aantonen van en inspelen op consumentengedrag blijft belangrijk. Ook in b2b overigens. Binnen neuromarketing zullen we ook functies gaan zien zoals:

Banen van nu én de toekomst

Naast deze bestaande maar groeiende of nieuwe banen, verwachten we uiteraard ook een continuering van een aantal bestaande functies. Denk aan:

Welke banen verwacht jij in de toekomst?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, er zijn nog veel meer banen die in de toekomst belangrijker zullen worden. Belangrijk is om te weten dat de technologische ontwikkelingen en de behoeften van de markt zullen veranderen, het is daarom belangrijk om je te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Foto duurzaamheid banen door Pixabay

Foto urban tech expert door Pixabay

Foto data ethics door Tima Miroshnichenko

Foto voice assistant door John Tekeridis

Oprichter en hoofdredacteur van b2bmarketeers.nl, het weblog over b2b marketing over Marketing Strategie, Content Marketing, Marketing Automation, CRM, Project Management en Account Based Marketing. Marcel heeft gewerkt bij CRM partners, b2b marketing bureau's en De Efteling als b2b marketeer. Hij is eigenaar van Nanning Marketing , een marketingbureau gericht op resultaatgerichte content marketing voor b2b. Marcel gelooft in wederzijdse groei door het delen van kennis, ervaringen en visie. LinkedIn
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing ūüŹÜ.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.