Innoveren is floreren in het nederlands ondernemingsklimaat

door Marcel Nanning | Last Updated:   13 februari 2013

Persbericht | ABN AMRO – Hoewel het de Nederlandse economie niet voor de wind gaat, zijn de lange termijn vooruitzichten gunstig. Nederland beschikt over een sterke uitgangspositie om groei te verwezelijken. Het is echter niet vanzelfsprekend dat hiermee een sterke economische ontwikkeling gegarandeerd is. Innovatie is key en hiervoor is een hoog opgeleide beroepsbevolking nodig. Ondanks de vele beschikbare arbeidskrachten, is arbeidsaanbod – met name van hoogwaardig technisch personeel – te laag om in de toekomst nieuwe mogelijkheden maximaal te benutten. Dat concludeert het Economisch Bureau van ABN AMRO in het rapport Kansen in de Crisis.

Positieve vooruitzichten met innovatie

Nederland kende in de afgelopen twintig jaar een enorme welvaart. Een beheerste ontwikkeling van de loonkosten resulteerde in kostenvoordelen en bovendien is er sprake van een uitstekend ondernemingsklimaat. Daarnaast heeft Nederland een uitstekende infrastructuur, een innovatief bedrijfsleven en staat het onderwijs goed aangeschreven.

Uitstekend ondernemersklimaat

“Nederland is een zeer open economie en ons ondernemersklimaat staat wereldwijd op de vijfde plaats. Hiermee positioneert ons land zich goed voor de toekomst”, aldus Hein Schotsman, senior econoom van ABN AMRO. “Dit is echter geen vrijbrief om op onze lauweren te rusten. Hoewel Nederland op innovatie niet slecht scoort, wijkt ons land in negatieve zin af in het aandeel van mensen dat voor een bètastudie kiest en dreigen we hier het slechtste kind van de klas te worden. Daarnaast is de starre arbeidsmarkt één van de grootste knelpunten voor ondernemend Nederland. Dit betekent voor ondernemers dat zij nog alerter, lexibeler en innovatiever moeten zijn en het is aan de overheid om een goed ondernemersklimaat te scheppen.”

Investeren in hoogontwikkelde beroepsbevolking

Naast de vereenvoudiging van het ontslagrecht kan het kabinet-Rutte II volgens ABN AMRO meer doen. Zoals het vereenvoudigen van procedures om een onderneming te beginnen en een verlaging van de regeldruk. Bedrijven zullen moeten innoveren om hun concurrentiekracht te vergroten. Hiervoor is een hoog ontwikkelde beroepsbevolking een voorwaarde. Schotsman: “Voor ondernemers betekent dit dat zij niet moeten bezuinigen op goede mensen maar moeten investeren in de kwaliteit van hun personeel. Tegelijkertijd kan de overheid meer doen om bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld het collegegeld te verlagen. Daarnaast is aandacht voor een gericht kennismigratiebeleid van groot belang , omdat we het met ons ‘eigen’ arbeidsaanbod – ondanks extra maatregelen – niet gaan redden.”

Rapport Download

Oprichter en hoofdredacteur van b2bmarketeers.nl, het weblog over b2b marketing over Marketing Strategie, Content Marketing, Marketing Automation, CRM, Project Management en Account Based Marketing. Marcel heeft gewerkt bij CRM partners, b2b marketing bureau's en De Efteling als b2b marketeer. Hij is eigenaar van Nanning Marketing , een marketingbureau gericht op resultaatgerichte content marketing voor b2b. Marcel gelooft in wederzijdse groei door het delen van kennis, ervaringen en visie. LinkedIn
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.