Alles wat je moet weten over PAGO als marketing professional

door Redactie | Last Updated:   24 februari 2023

Tags:

Vitale werknemers zijn erg belangrijk voor een bedrijf. Hiervoor moeten zij veilig kunnen werken. Om werknemers vitaal te houden bieden werkgevers vaak periodiek een gezondheidsonderzoek aan (PAGO). Ook een preventief medisch onderzoek (PMO) komt vaak voor. Wat is het verschil en waarom zijn ook deze onderzoeken nodig voor marketeers?

Wat is het verschil tussen PAGO en PMO?

Een PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek) is gericht op de risico’s die te maken hebben met het werk. Deze risico’s staan beschreven in de Risico-inventarisatie en evaluatie. Het doel van een PAGO is om te kijken of er sprake is van gezondheidsschade die is ontstaan door de beschreven arbeidsrisico’s.

De bedrijfsarts geeft een advies over de frequentie van een PAGO en de inhoud hiervan. Een PMO gaat verder dan een PAGO en bekijkt de algehele gezondheid van de werknemers. Hierbij wordt er ook gekeken naar levensstijl en werkstress. Het onderzoek is uitgebreider en geeft de werknemer inzicht in zowel zijn lichamelijke als mentale gezondheid. Wil je meer weten, lees hier meer over PAGO.

Welke gezondheidsrisico’s loop je als marketeer?

Als marketeer zit je een groot gedeelte van de dag achter een scherm. Langdurig werken achter een beeldscherm kan voor gezondheidsklachten zorgen aan je armen, nek en schouders. Ook oogklachten kunnen voorkomen.

Daarnaast zit je veel, waardoor het risico op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten groter maakt. Daarnaast kan langdurig en intensief werk achter een beeldscherm zorgen voor stressklachten. Om gezondheidsrisico’s te voorkomen is een werkgever verplicht om periodiek een PAGO aan te bieden aan zijn werknemers.

Is een PAGO verplicht?

Het aanbieden van het PAGO aan de werknemers is verplicht. Dit geldt niet voor een PMO. Het PAGO staat beschreven in artikel 18 van de Arbowet. Hierin wordt vermeld dat werkgevers periodiek de kans moeten hebben om een onderzoek te ondergaan.

De werkgever is verplicht het onderzoek aan te bieden, maar een werknemer is niet verplicht het onderzoek te ondergaan. Deze doet er dus vrijwillig aan mee. Hij mag door de werkgever niet ontslagen worden op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. 

Voor wie is een PAGO wel verplicht?

In principe is het ondergaan van een PAGO niet verplicht voor werknemers, tenzij dit in de cao of een specifieke wet is bepaald. Bepaalde beroepsgroepen zoals brandweerpersoneel, ambulancezorg en beroepschauffeurs zijn verplicht om een PAGO te ondergaan in verband met bepaalde risico’s die kunnen ontstaan.

Een chauffeur die niet in optimale conditie is en oververmoeid, kan zijn passagiers of andere weggebruikers in gevaar brengen. Een ambulancemedewerker moet onder hoge druk goed kunnen functioneren. Kan hij dit niet dan kunnen patiënten daarmee in levensgevaar worden gebracht.

vitale medewerker PAGO

De rol van de werknemer

De personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad van een bedrijf heeft instemmingsrecht over de frequentie van het PAGO. Het is belangrijk dat werknemers goed worden geïnformeerd over het PAGO en de voordelen hiervan als preventiemiddel. Het beste kan dit worden gedaan via de personeelsvertegenwoordiging omdat hiermee het grootste draagvlak wordt gecreëerd voor het ondergaan van het PAGO.

Wie voert de PAGO uit?

Een PAGO mag alleen worden uitgevoerd door een arbodienst of een gecertificeerd bedrijfsarts. Een werkgever mag niet zelfstandig een PAGO uitvoeren. Hiervoor moet een arbo-deskundige worden ingeschakeld. Een organisatie is verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Bedrijfsartsen zijn in dienst bij de Arbodienst, of werken zelfstandig. De bedrijfsarts bepaalt de inhoud van het PAGO en voert het vervolgens uit. 

Wat kun je als bedrijf doen met de resultaten van het PAGO?

PAGO uitkomsten kunnen nuttig zijn voor je bedrijf. Inzichten over de conditie en de gezondheid van het personeel geven ook iets aan over de kwaliteit van het arbobeleid. Hebben er meerdere mensen last van nek- en rugklachten. Dan kan het zijn dat niet alle werkplekken voldoen aan de regels, of dat bepaalde werkzaamheden te zwaar zijn. Hier kan het arbobeleid op worden aangepast om het algemene gezondheid van het personeel te verbeteren. Daarnaast zorgt een beter arbobeleid voor minder verzuim. 

b2bmarketeers schrijft dagelijks over onderwerpen rondom b2b marketing, sales en ondernemen. Het doel van b2bmarketeers is: de b2b marketing professional helpen.
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.