Wat zijn salarisschalen

door Redactie | Last Updated:   9 augustus 2022

Tags:

Kleine organisaties bekijken meestal per individu en per medewerker hoeveel salaris zij willen geven voor het werk dat geleverd wordt. Voor grote organisaties wordt er, voor transparantie en structuur, vaak gewerkt met salarisschalen. Hoe werkt dit precies?

Wat is de definitie van een salarisschaal?

Een salarisschaal is een onderdeel van de salarisstructuur binnen een organisatie die via een bandbreedte aangeeft wat het salaris is voor een medewerker. Doorgaans zijn salarisschalen opgedeeld in treden of periodieken.

Een salarisschaal begint met een minimaal en maximaal bedrag. Dit staat voor het bruto maandsalaris. De verschillende fasen uit de schaal noem je treden of periodieken. De meeste salarisschalen bestaan uit 10 periodieken of treden.

Hoe werkt een salarisschaal?

Zodra een medewerker in dienst komt, wordt deze in een bepaalde salarisschaal geplaatst. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ervaring. Zo is er in de meeste gevallen een schaal voor junioren, medioren en senioren. Verder kan de schaal afhankelijk zijn van functie of vooropleiding. In de meeste gevallen begin je in trede 0, dit is onderaan de schaal. In sommige situaties wordt een medewerker echter al meteen op een hogere trede gezet als de situatie hierom vraagt.

Jaarlijks wordt het functioneren van de medewerker in kaart gebracht en wordt gekeken of de salarisschaal nog kloppend is. Dit kan ook veranderen bij groei van het bedrijf. Automatisch gaat een medewerker (vaak jaarlijks) een trede omhoog.

Wie bepaalt de inrichting van de salarisschalen?

Salarisschalen en de inrichting hiervan verschilt per sector en per bedrijf. Meestal zijn afspraken hierover vastgelegd in een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst).

In sommige Cao’s staat vastgesteld dat alle organisaties binnen de sector zich aan dezelfde salarisschalen en regels moet houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gemeenten en onderwijsorganisaties. Zij mogen in geen situatie afwijken van de CAO.

In andere gevallen kunnen er ook sectorspecifieke salarisschalen zijn wat niet verplicht gehanteerd hoeft te worden. Dit is bijvoorbeeld in de CAO voor vak- en tijdschriften. Bedrijven hierbinnen mogen hun eigen loongebouw ontwikkelen, mits de salarissen niet lager zijn dan in de CAO vermeld. Organisaties kiezen bijvoorbeeld voor zo’n eigen loongebouw als ze het ‘advies’ vanuit de CAO te laag vinden.

Is er geen CAO? Dan bepaalt een werkgever zelf zijn salarissen en dus ook de eventuele salarisschalen. Het enige waar zij aan moeten voldoen is het wettelijke minimumloon.

Open vs. gesloten structuur

Bij een gesloten salarisstructuur zijn de periodieken of treden in de schaal gebaseerd op leeftijd of aantal dienstjaren, en niet op personeelsprestaties. Bij een open salarisstructuur zijn er juist geen treden, maar is er wel een start en een eindloon. Bij goed functioneren kan de werkgever ervoor kiezen verder toe te werken naar het hogere eindloon.

Structureel of flexibel

Een salarisschaal kan daarnaast structureel of flexibel zijn. Bij een flexibel loongebouw kun je de lonen aanpassen op de bedrijfsprestaties. Gaat het economisch goed, dan kunnen er beloningen worden toegekend. Gaat het wat minder? Dan hoef je niet per se de periodiek te verhogen. Bij een structureel systeem kan dit lastiger worden.

Onderhandelen over salarisschalen

Nieuwe medewerkers zullen vaak proberen om te onderhandelen over hun salaris. Salarisschalen zorgen er dus ook voor dat dit proces eerlijker beloond wordt, omdat er niet zomaar heel erg afgeweken kan worden van de norm salaris en de salarissen wat anderen binnen vergelijkbare functies krijgen. Het is meestal niet mogelijk om over de salarisschaal te onderhandelen, maar werkgevers kunnen er wel voor kiezen om een trede hoger in te schalen; waardoor zij toch tegemoet kunnen komen aan eventuele eisen of wensen van een kandidaat.

Personeelsadministratie software

Salarisschalen zorgen dus voor meer transparantie en structuur binnen je HR-processen. Toch brengt het ook veel administratie met zich mee. Gelukkig bestaat er personeelsadministratie software waar je kunt aangeven hoe jouw structuur er uit ziet. Zo worden sommige processen (zoals het jaarlijks verhogen van een trede) automatisch doorgevoerd en heb je real time inzicht in de situatie.

Foto door Karolina Grabowska

b2bmarketeers schrijft dagelijks over onderwerpen rondom b2b marketing, sales en ondernemen. Het doel van b2bmarketeers is: de b2b marketing professional helpen.
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.