Een contactstrategie is een plan dat aangeeft op welke manier een doelgroep benaderd wordt. De strategie omvat een doelgroep bepaling, via welk contactkanaal er gewerkt wordt en welke boodschap centraal staat in het contact. Dit omhelst ook de kaders en randvoorwaarden; binnen welke termijn moet er op welke manier een interactie plaatsvinden met de doelgroep en wat is hiervan het gewenste effect?

Een integrale contactstrategie voor duurzame marketing- en sales

Door een contactstrategie onderdeel te maken van het marketing- en salesplan worden de succeskansen verhoogd. Een losstaande contactstrategie die niet samenhangt met de visie, doelen en richting van het strategische marketing- en salesplan zou kunnen schuren met de ingeslagen weg en niet het gewenste effect kunnen bereiken.

Als er bijvoorbeeld gekozen is voor de verkoop van een complex product voor een specifiek marktsegment waar de doelgroep doorgaans veel technische vragen stelt, kan een contactstrategie gebaseerd op een adviesfunctie in de salesfase mooi aansluiten. Dus om dit voorbeeld past een contactstrategie waarin uitleg, toelichting, informatie en inspiratie centraal staat goed bij het product en de doelgroep. Het kan in veel gevallen dus lonen om een contactstrategie op te stellen in samenwerking met Marketing- en sales zodat alle plannen in lijn liggen voor de communicatie met de prospects en klanten.

De voordelen van een integrale contactstrategie

Een contactstrategie implementeren heeft de volgende voordelen:

  • Er is een eenduidige manier van contact met de doelgroepen waar vooraf over is nagedacht. Successen worden minder afhankelijk van geluks-schoten. Door de benadering van potentiële klanten en klanten af te stemmen op de juiste informatie en onderzoeken, is de kans het grootst dat de benadering aanslaat en tot resultaat leidt.

  • Klanten en potentiële klanten van organisaties die in contact staan met meerdere functionarissen en afdelingen krijgen te maken met dezelfde contactstrategie. Die geeft een eenduidig beeld en versterkt het imago van de organisatie. Dat kan gaan over vorm, toon, de frequentie van contact en het middel (e-mail, telefonisch, persoonlijk).

Leestips!

Merkstrategie A5tien

Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief 🤗🚀 2000+ marketing professionals gingen je voor!