De kracht van een CRM roadmap: waarom jij er een nodig hebt voor 2024

door Marcel Nanning | Last Updated:   17 april 2023

Tags: ,

Mooi! Je gaat aan de slag met CRM. 😎 Er waait een frisse wind door de organisatie en er is eindelijk uitzicht op fundamentele ondersteuning van het commerciële team. In 2024 staat de implementatie gepland én wil je de eerste resultaten gaan zien. Voordat je nu halsoverkop in het CRM-project duikt, is het slim om vooruit te denken. Heb je al nagedacht over jouw CRM roadmap?

Wat is een CRM-roadmap? 🗺️

Een CRM-roadmap is een cruciaal instrument dat de toekomstige richting aangeeft van de CRM-strategie van een organisatie. Het helpt de CRM-strategie af te stemmen op de algemene bedrijfsstrategie, stelt prioriteiten en identificeert de stappen die nodig zijn om de CRM-doelstellingen te bereiken.

CRM is populair. De CRM-markt werd in 2019 gewaardeerd op 41,93 miljard dollar en zal tegen 2027 naar verwachting 96,39 miljard dollar bedragen (Bron: Allied Market Research). De inzet van CRM speelt meestal een centrale rol in de toekomst van organisaties. Vandaar dat een CRM-roadmap geen overbodige luxe is.

Een CRM-roadmap kan worden gebruikt om de klantenservice van de organisatie te verbeteren, de verkoop- en marketinginspanningen te vergroten en de interne processen te stroomlijnen. Dat betekent ook: het maximale uit je CRM software halen. We nemen de voordelen van een CRM-roadmap met je door en kijken hoe een roadmap je helpt doelen te bereiken.

crm roadmap opzet

De belangrijkste voordelen van een CRM-roadmap

1. Iedereen in het team weet wat te verwachten

Een CRM-roadmap helpt bij het creëren van een gemeenschappelijk inzicht in de CRM-strategie van de organisatie. Door het document met het hele team te delen, weet iedereen wat hij/zij kan verwachten. Daarop kunnen planningen worden gemaakt. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen naar dezelfde doelen toewerkt en vermindert verwarring.

2. Eigenaarschap & verantwoordelijkheid

Het helpt ook om een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid onder de teamleden te creëren. Als iedereen weet wat zijn of haar rol is bij het bereiken van de CRM-doelstellingen, is de kans groter dat ze zich hun werk eigen maken en verantwoording afleggen voor hun resultaten. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid en motivatie, wat een positief effect kan hebben op de algemene prestaties van de organisatie.

3. U kanaliseert nieuwe verzoeken om functionaliteit

Met een CRM-roadmap introduceert u een kader voor het evalueren van nieuwe verzoeken om functionaliteit. Wanneer nieuwe verzoeken binnenkomen, kunnen ze worden getoetst aan de roadmap om te bepalen of ze aansluiten bij de CRM-strategie en -doelstellingen van de organisatie. Dit helpt ad-hocverzoeken te voorkomen die mogelijk geen waarde toevoegen aan de algehele CRM-strategie.

4 Eenvoudig prioriteiten bepalen voor nieuwe CRM-functionaliteiten en integraties

CRM staat niet op zichzelf binnen uw organisatie, maar maakt deel uit van het totale IT-landschap. Nieuwe functionaliteiten en integraties kunnen veel waarde opleveren. Een CRM-roadmap biedt een duidelijk plan voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en integraties.

Door de stappen te schetsen die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken, kunnen organisaties hun middelen effectiever plannen. Dit helpt ervoor te zorgen dat de nodige middelen, waaronder budget, personeel en tijd, beschikbaar zijn om de nodige stappen te zetten.

5. Je stimuleert het gebruik van CRM binnen de organisatie

De invoering van CRM is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Training en aandacht voor rapportages kunnen helpen. Maar ook een CRM-roadmap kan het gebruik van CRM binnen de organisatie stimuleren. Door de voordelen van het gebruik van het CRM-systeem te schetsen, kunnen organisaties teamleden motiveren om het systeem effectiever te gebruiken. Het document kan ook inzicht geven in training en ondersteuning voor teamleden, om te leren hoe ze het CRM-systeem effectiever kunnen gebruiken.

Het stappenplan kan ook bijdragen aan een cultuur van verantwoording en transparantie. Door de roadmap met de hele organisatie te delen, kunnen teamleden zien hoe hun werk bijdraagt aan de algemene CRM-strategie.

crm roadmap voorbeeld

Deze stappen helpen u bij het opstellen van een CRM-roadmap

Het opstellen van een CRM-roadmap vereist echter zorgvuldige planning en uitvoering. Hier volgen enkele stappen die organisaties kunnen volgen om er een op te stellen:

1. Definieer de doelen

De eerste stap bij het opstellen van een CRM-roadmap is het definiëren van de doelen die de organisatie met haar CRM-systeem wil bereiken. Deze doelen moeten aansluiten bij de algemene bedrijfsstrategie en specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) zijn.

2. Identificeer de belanghebbenden

De volgende stap is het identificeren van de stakeholders die betrokken worden bij de strategie en de CRM-planning. Dit kan het senior management, IT-personeel, verkoop- en marketingpersoneel, medewerkers van de klantenservice en ander relevant personeel omvatten.

3. Beoordeel de huidige CRM-situatie

Organisaties moeten de huidige staat van hun CRM-systeem beoordelen om eventuele lacunes of verbeterpunten te identificeren. Dit kan het uitvoeren van een behoeftebeoordeling, het analyseren van gegevens en het verzamelen van feedback van belanghebbenden inhouden.

4. Ontwikkel een stappenplan

Op basis van de doelstellingen, belanghebbenden en beoordeling kunnen organisaties een stappenplan ontwikkelen waarin de stappen worden beschreven die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Het stappenplan moet tijdlijnen, mijlpalen en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) bevatten om de voortgang te volgen.

5. Communiceer de CRM-roadmap

De laatste stap is het communiceren van het stappenplan aan alle belanghebbenden. Dit kan betekenen dat u trainingssessies houdt, documentatie deelt en regelmatig updates geeft over de voortgang.

U kunt er altijd voor kiezen om de roadmap visueel aantrekkelijk te maken en bijvoorbeeld als posters op te hangen in het bedrijf. Zo komt het project tot leven binnen de organisatie. Denk goed na over het ontwerp; een complexe visuele weergave doet juist afbreuk aan uw doel.

crm roadmap eenvoudig

Tot slot

Concluderend kunnen we stellen dat een CRM-roadmap een cruciaal instrument is dat organisaties kan helpen hun CRM-doelstellingen te bereiken. Het biedt een kader om de CRM-strategie af te stemmen op de algemene bedrijfsstrategie, stelt prioriteiten en identificeert de stappen die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.

Door nieuwe verzoeken in goede banen te leiden, kunnen organisaties strategische beslissingen nemen over de richting van hun CRM-systeem, prioriteiten stellen voor middelen en investeren in gebieden die de grootste impact zullen hebben op hun algemene CRM-strategie.

Bovendien kan het helpen om het gebruik van CRM binnen de organisatie aan te moedigen, wat leidt tot meer betrokkenheid en motivatie. Door de hierboven beschreven stappen te volgen, kunnen organisaties een effectief CRM-stappenplan opstellen dat hen helpt langdurige relaties met hun klanten op te bouwen, de omzet te verhogen en de klanttevredenheid te verbeteren.

Oprichter en hoofdredacteur van b2bmarketeers.nl, het weblog over b2b marketing over Marketing Strategie, Content Marketing, Marketing Automation, CRM, Project Management en Account Based Marketing. Marcel heeft gewerkt bij CRM partners, b2b marketing bureau's en De Efteling als b2b marketeer. Hij is eigenaar van Nanning Marketing , een marketingbureau gericht op resultaatgerichte content marketing voor b2b. Marcel gelooft in wederzijdse groei door het delen van kennis, ervaringen en visie. LinkedIn
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.