Digitale marketing in 2020: de belangrijkste uitdagingen

door Egbert Jan van Bel | Last Updated:   18 november 2019

Door Egbert Jan van Bel

Digitale marketing als vakgebied is voortdurend in ontwikkeling, zowel in business-to-business als business-to-consumer. Dit komt door een exponentiële groei aan mogelijkheden die een stroom aan technologische innovaties ons bieden. Deze aanwas zorgt dat de optimale aanpak van vandaag morgen al geen effect meer teweeg kan brengen. Denk maar eens aan de invloed van de opmars van de voice assistants voor search marketing. Welke uitdagingen in digitale marketing mag je in 2020 verwachten? En hoe kunnen marketeers zich op deze ontwikkelingen voorbereiden?

Dit zijn thema’s die aan bod komen tijdens ‘Digital Marketing in 1 Day’, hét event op het gebied van digitale marketing in Nederland dat op donderdag 21 november plaatsvindt in Spant! in Bussum. Naast inspirerende keynotes van onder andere strijdster tegen plastic rietjes Ev Liu, trendwatcher Michael Tchong en TikTok-ster Sara Dol kun je die dag ook leren hoe B2B-ondernemingen als Daelmans Banket, Exact, Kramp en Omron de digitale marketing aanpakken.

Laten we eens wat onderzoeken van het laatste jaar naast elkaar zetten om een goede educated guess te maken van de belangrijkste uitdagingen voor eenieder actief in het werkveld van digitale marketing. We kijken naar research uitgevoerd door HubSpot, Adobe, Microsoft, EY en Digital Marketing Institute. Wat we al gelijk opmerken, is dat marketeers in met name de West-Europese landen stellen dat een gebrek aan middelen de grootste hindernis is voor het effectief toepassen van digitale marketing.

Marketeers slagen er blijkbaar onvoldoende in om genoeg budget, tijd en geschoold personeel te krijgen om een ​​digitale strategie te implementeren waarmee een aanzienlijk rendement op de investering kan worden gegenereerd. Andere belangrijke factoren die als obstakels voor digitale transformatie worden aangemerkt, zijn onder meer een gebrek aan interne expertise en een gebrek aan organisatorische betrokkenheid bij online marketing. Dit geldt met name voor de hogere managers en het topmanagement.

1. Ga trainen! Ervaring alleen is onvoldoende

In het algemeen geldt dat hoe kleiner de organisatie, des te meer een gebrek aan interne middelen en expertise als probleem wordt aangehaald. Niettemin, ongeacht de grootte of het beschikbare budget van een organisatie kunnen deze uitdagingen worden overwonnen met de waardevolle investering in vaardigheidstraining.

De Association for Talent Development (ATD) heeft trainingsinformatie van meer dan 2.500 bedrijven verzameld. Het instituut heeft ontdekt dat organisaties die uitgebreide training aanbieden 218 procent hogere inkomsten per werknemer hebben dan organisaties met minder uitgebreide training. Naast verhoogde inkomstengeneratie kan de training van digitale vaardigheden ook leiden tot arbeidsbesparing, vermindering van verloren werkdagen en productiviteitsverhogingen door de stimulering van werknemers.

2. Het gebrek aan digitale vaardigheden

De behoefte aan digitale transformatie wordt algemeen aanvaard. In de Verenigde Staten van Amerika is 63 procent van de werknemers het ermee eens dat meer digitaal gericht zijn de komende twee jaar van cruciaal belang is voor de organisatie. Dat getal is zelfs nog groter voor West-Europese marketeers met meer dan 70 procent. Toch gaat deze erkenning gepaard met de opmerkelijke constatering dat moderne marketeers het gevoel hebben dat ze niet over de nodige vaardigheden beschikken.

47 procent van de Amerikaanse marketeers en 46 procent van de vakgenoten in het Verenigd Koninkrijk zijn het erover eens dat de organisatie weliswaar betrokken is bij digitale marketing, maar daar niet erg competent in is. Het is duidelijk dat het vermogen om digitale hulpmiddelen in te zetten en digitale strategieën uit te voeren onmisbare kennis oplevert voor marketingprofessionals. Velen van hen zijn bang voor ontslag vanwege een steeds evoluerend technologisch landschap. Help! Red mijn carrière!

3. Kennisontwikkeling nodig op alle niveaus: van de werkvloer tot de boardroom – juist deze dus!

Traditionele marketeers worstelen met bijscholing, recent afgestudeerden in het marketingvakgebied hebben een syllabus bestudeerd die vaak onvoldoende – of geen! – digitale technieken bevat en digitale professionals hebben inconsistente vaardigheden vanwege een gebrek aan gestandaardiseerde vaardigheidstraining.

Vanwege deze tekortkomingen zijn werknemers pessimistisch over hun werkzekerheid, waarbij 40 procent van de West-Europese marketeers denkt dat deze in de huidige vorm niet meer bestaat binnen nu en 30 jaar, gevolgd door 31 procent van de marketeers in de VS.

Het is van essentieel belang om zwaarder te investeren in opleidingen en moderne praktische vaardigheden. Niet alleen voor nieuwkomers in een organisatie, maar juist ook op een hoger niveau. Dit om ervoor te zorgen dat kenniskapitaal de hele organisatie doordringt en progressieve, winstgevende acceptatie niet wordt gehinderd door besluitvormers en budgethouders die de tastbare waarde van digitale vaardigheden niet erkennen.

Traditionally, what separated an average company from a great company had been technology. We’re in the middle of a transformation. Today what differentiates and average company from a great company is talent.

Wade Burgess, vice president talent solutions bij LinkedIn

4. Marketeers vrezen dat ze door de digitale vooruitgang overbodig kunnen worden

Uit de optelsom van de vele onderzoeken blijkt dat een groot deel van de marketeers er niet zeker van is dat zijn huidige baan of beroep over 10 á 20 jaar nog in de huidige vorm bestaat. Dat wijst op een onzekerheid die waarschijnlijk voortkomt uit een gebrek aan begrip en voldoende vaardigheidstraining. In West-Europa zijn we als marketeer vooral pessimistisch, met 40 procent die twijfels heeft over zijn ultieme werkzekerheid. Dit getal is iets lager in de VS: 31 procent.

Er is een sterker gevoel van angst bij werknemers van 50 jaar en ouder, die zich zorgen maken over de bestendigheid van hun rol bij digitale innovaties. Uit de observaties blijkt dat de ongeschoolde 50-plussers in de wereld van digitale marketing er als eerste uitvliegen. Onder marketing valt dan ook sales, accountmanagement, customerservice en business- en productdevelopment.

Evenzo zijn werknemers in kleinere organisaties pessimistischer over hun loopbaanperspectieven, hetgeen het idee versterkt dat onderwijs voor digitaal en kennis van digitaal beschikbaar moeten worden gemaakt voor organisaties in hun geheel, ongeacht de grootte of branche.

5. Transformatie van bedrijf… en mensch

Digitale technologie heeft elke bedrijfssector ingrijpend veranderd. In elke fase van het klanttraject, inclusief de aankoopbeslissing, worden klanten in business-to-business en business-to-consumer meer empowered, geïnformeerd en beïnvloed door hun digitale aanwezigheid en activiteit. Juist die organisaties die dit erkennen en zich aanpassen aan deze digitale evolutie – of zelfs revolutie – ervaren een voortdurend en verbeterd succes.

Bij meer dan een derde van de organisaties wordt aangegeven dat digitale marketing 75 procent of meer van de uitgaven binnen de komende vijf jaar uitmaakt. Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat twee derde van de omzetgroei van consumenten en advertenties in 2018 digitaal was. Om echt te kunnen profiteren van de economische kansen die digitale marketing biedt, moet de kijk op vaardigheidstraining fundamenteel worden bijgesteld.

De snelheid waarmee het digitale landschap evolueert, betekent dat de enige manier om gelijke tred te houden gestalte krijgt door het cultiveren van een omgeving die voortdurende bijscholing en professionele ontwikkeling bevordert. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er fikse hiaten in digitale vaardigheden bestaan ​​op mondiaal niveau, in verschillende sectoren, binnen organisaties van elke omvang en bij werknemers van verschillende leeftijden. Digital skills zijn essentieel voor het genereren van inkomsten en zorgen voor continu succes voor organisaties.

Een gebrek aan digitale vaardigheden zal deze vooruitgang onvermijdelijk belemmeren. Volgens onderzoekers van Adobe kunnen bedrijven met plannen voor hun digital maturity met het trainen en bevorderen van de vaardigheden van hun bestaande personeelsbestand in digitale tools en technologie het meest uit de transformatie halen. De basis is om een passend strategisch en duurzaam educatief plan te realiseren, waarmee organisaties gelijke tred kunnen houden met de ontwikkeling in niet alleen hun eigen maar de industrie in de volle breedte. Daarbij kunnen werkgevers niet alleen waardevolle werknemers aantrekken, maar ook behouden. En dat laatste is misschien wel het meeste waard…

Tip: Hét event over digital marketing in Nederland – ‘Digital Marketing in 1 Day’  

Uiteenlopende onderwerpen op het gebied van digital marketing – van Ev Liu over haar strijd tegen plastic rietjes tot Sara Dol over haar 1,6 miljoen volgers op TikTok.Leerzame praktijkvoorbeelden van onder meer bol.com, FBTO, Rabobank, Toto, VanMoof en VGZ.Internationale keynote van Michael Tchong over trends in digital marketing.Aandacht voor digital marketing in zowel business-to-consumer als business-to-business, met B2B-cases van onder andere Daelmans BanketExactKramp en Omron.Deelnemers aan het event ontvangen het boek ‘Digital Marketing Pinball’ van Daniël Markus.  

Lees meer over dit evenement ►

Egbert Jan van Bel is hoofdredacteur van CustomerTalk, inspiratiebron voor klantgerichtheid.

Egbert Jan van Bel is hoofdredacteur van CustomerTalk, inspiratiebron voor klantgerichtheid.
content marketing ebook
Schrijf je in voor de b2b updates en ontvang gratis cheat sheet: Nummer 1 met Content Marketing 🏆.

We respecteren uw privacy, u kunt zich op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief.